Makgregor “Mançester Ýunaýtedi” satyn almak barada pikirlenýär

Makgregor “Mançester Ýunaýtedi” satyn almak barada pikirlenýär

Irlandiýaly söweşiji Konor Makgregor iňlis futbol kluby “Mançester Ýunaýtediň” täze eýesi bolup biler. Bu barada ol Twitter sosial ulgamynda aýtdy diýip, newinform.com habar berýär.

Makgregor geljekki “söwdany” özüniň abunaçylary bilen maslahatlaşmak kararyna geldi. Söweşiji olaryň bu barada nähili pikir edýändikleri bilen gyzyklandy.

“Hemmäňize salam! Men “Mançester Ýunaýtedi” satyn almak barada pikirlenýärin! Bu barada siz nähili pikir edýärsiňiz?” – diýip, Makgregor ýazdy.

Görnüşi ýaly, Makgregor meşhur klubuň gözegçilik paýnamalaryna eýe bolan amerikan işewürleri Gleýzerleriň maşgalasynyň ony satmak isleýändigi bilen bagly habara seslenen bolmaly. “Mançesteriň” baştutanlary futbol Super ligasynyň taslamasy başa barmansoň, şeýle pikiri gözden geçirip başladylar.
Ýatlap geçsek, Makgregoryň biznes pudagynda üstünlikli tejribesi bar. Ol birnäçe ýylyň içinde hususy wiski brendini tanatmagy başardy.