Toyota “BZ” elektromobil subbrendini döreder

Toyota “BZ” elektromobil subbrendini döreder

Toyota kompaniýasynyň elektromobillerini BZ ady bilen çykarjakdygy belli boldy. Bu abbrewiatura Beyond Zero – “noldan aňry”, ýagny zyýanly zyňyndylar ýok diýmegi aňladýar. Ilkinji BZ elektromobilleri BZ1, BZ5, BZ4X we BZ5X diýlip atlandyrylar. Bu barada formacar.com habar berýär.

Häzirki wagtda bu modelleriň haýsy klaslara degişli boljakdygy barada takyk maglumat ýok, ýöne X harpy bilen krossowerleriň bellenilendigini çaklamak bolar.
Toyota-nyň elektromobilleriniň arasynda ilkinji bolup RAV4 ölçegli krossower çykar. Elektromobil Ýaponiýada öndüriler, ýöne ol dürli ýurtlarda satylar. Toyota BZ elektromobilleri öňki, yzky ýa-da doly hereketlendirijili elektromobiller üçin Subaru bilen hyzmatdaşlykda işlenip düzülen e-TNGA platformasyna esaslanar.
KHBS-iň maglumatlary boýunça, Toyota elektrik krossoweri 21-nji aprelde Şanhaýda açylýan awtosalonda görkeziler.
Belläp geçsek, täze Toyota BZ markanyň ilkinji elektrikli awtomobili bolar, mundan öň ýaponlar gibrid modelleri we ýangyç elementli awtomobilleri öndürmegi makul bilýärdiler. Täze Toyota BZ elektromobiliniň üstünde Subaru-nyň hünärmenleriniň işländigini hem bellemek gerek. Bu kompaniýanyň hem premýeradan soň elektrik krossowerini görkezmegine garaşylýar.