Türkmenistanyň Prezidenti wise-premýer B.Öwezowa berk käýinç yglan etdi

Türkmenistanyň Prezidenti wise-premýer B.Öwezowa berk käýinç yglan etdi

Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Öwezow Baýramgeldi Orazgeldiýewiçe berk käýinç yglan etdi.
Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken Buýrugynda bellenilişi ýaly, berk käýinç wise-premýere «wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, garamagyndaky bölümleriň işine gözegçiligi gowşadandygy üçin» yglan edildi.