Gök önümleri arassalamagyň iň netijeli usuly tapyldy

Gök önümleri arassalamagyň iň netijeli usuly tapyldy

Britaniýanyň Sauthempton uniwersitetiniň barlagçylary geçiren tejribeleriniň netijesinde gök önümleri hapadan we bakteriýalardan arassalamak üçin suw bilen ultrasesden peýdalanmagyň iň netijeli usuldygyny ýüze çykardylar, diýip msn.com ýazýar.

Hünärmenleriň pikiriçe, olaryň synag eden usuly gök önümleriň hatda el ýetmesi kyn ýerlerini-de, şol sanda jaýryklaryny-da arassalap bildi.

"Ses meýdany ýapraklaryň üstünde we ýaryklaryň içinde ýaýraýar, köpürjikleri özüne çekýär. Ses meýdany köpürjikleriň diwarlarynyň gaty çalt titremegine, şeýdibem mikroskopiki "arassalaýjy" maşynlara öwrülmegine sebäp bolýar. Bu, sözüň doly manysynda, ýapraklardaky hapalaryň we patogenleriň iň ownuk bölejiklerini hem ýuwmaga mümkinçilik berýär" diýip, synagyň awtorlary ýazýarlar.