Täjigistanda 6,1 magnitudaly ýer titreme bolup geçdi

Täjigistanda 6,1 magnitudaly ýer titreme bolup geçdi

Anna güni agşam Täjigistanyň gündogarynda 6,1 magnitudaly ýer titremesi hasaba alyndy, diýip Täjigistanyň Ylymlar akademiýasynyň seýsmiki gullugyna salgylanyp, RIA Nowosti habar berýär.

Maglumatlara görä, ýer titreme ýerli wagt bilen 22.14-de bolup geçipdir.

«6,1 magnitudaly ýerasty yrgyldylar Täjigistanyň Murgap etrabynda bolup geçdi. Ol Duşenbeden 700 kilometr gündogarda we Murgabyň etrap merkezinden 25 kilometrlikde bolup geçdi» - diýip agentlik habar berýär.

Bellenilişi ýaly, Täjigistanyň paýtagtynda 3-4 magnitudaly ýer titremesi hasaba alnypdyr. Adatdan daşary ýagdaýlar boýunça geňeşiň maglumatlaryna görä, ýer titremäniň pidasy ýa-da ýumrulmalary ýok.
Ýewropa-Ortaýerdeňzi seýsmologiýa merkeziniň (EMSC) maglumatlaryna görä, ýer titremäniň ojagy 80 kilometr çuňlukda ýerleşipdir. Mümkin bolan ejir çekenler ýa-da ýumrulmalar barada maglumatlar heniz ýok.