Florida Tokio derek Olimpiýa oýunlaryny kabul etmegi teklip etdi

Florida Tokio derek Olimpiýa oýunlaryny kabul etmegi teklip etdi

Amerikanyň Florida ştatynyň maliýe edarasynyň ýolbaşçysy Jimmi Patronis 2020-nji ýylyň Olimpiýa oýunlaryny ştatda geçirmegi teklip edip, Halkara Olimpiýa Komitetiniň (HOK) ýolbaşçysy Tomas Baha hat iberdi. Bu barada sport-express.ru habar berýär.

Patronis Floridanyň Oýunlary geçirmek üçin ähli zerur şertlere eýedigini belledi. Şol bir wagtyň özünde epidemiologik ýagdaý ýeterlik derejede gowy we pandemiýa döwründe ştatda sport çärelerini geçirmäge rugsat berildi.
Ýatlap geçsek, soňky wagtlarda Ýaponiýanyň pandemiýa sebäpli 2020-nji ýyldan 2021-nji ýyla süýşürilen Olimpiýa oýunlaryny geçirmekden ýüz öwürmegi barada maglumatlar peýda boldy. 
Emma Ýaponiýanyň häkimiýeti Oýunlara taýýarlygy dowam etdirýändigini we Olimpiýa oýunlaryny ýatyrmak barada hiç hili kararyň kabul edilmändigini aýtdylar. Ýaponiýa ýaryşlary çäkli tomaşaçynyň gatnaşmagynda ýa-da asla tomaşaçysyz geçirmegi göz öňünde tutýar.
Ýeri gelende bellesek, Kyodo agentliginiň ýakynda geçiren telefon arkaly pikir soraşmasyna görä, Ýaponiýanyň ilatynyň 80 göterimi 2021-nji ýylyň Olimpiýa we Paralimpiýa oýunlarynyň ýatyrylmagyny ýa-da yza süýşürilmegini isleýär.