Daşary ýurtdan Türkmenistana gelýänler COVID-19-dan sanjym güwänamasyny görkezmeli bolup biler

Daşary ýurtdan Türkmenistana gelýänler COVID-19-dan sanjym güwänamasyny görkezmeli bolup biler

Daşary ýurtlaryň oňyn tejribesine esaslanyp, Türkmenistan öz ýurdunyň çägine daşary ýurt raýatlarynyň girmegi üçin täze düzgüni girizmek mümkinçiligini öwrenýär. Bu barada ORIENT habar berýär.

Şeýlelikde, Türkmenistana gelenlerinde daşary ýurtlular COVID-19-dan sanjym etdirendikleri barada güwänama ýa-da koronawirusyň otrisatel netijeli PZR-barlagynyň netijelerini görkezmeli bolup bilerler.