Türkmenistan 2020-nji ýylda egin-eşik eksportyny ep-esli ýokarlandyrdy

Türkmenistan 2020-nji ýylda egin-eşik eksportyny ep-esli ýokarlandyrdy

2020-nji ýylyň ýanwar-oktýabr aýlarynda türkmen egin-eşikleriniň eksporty, 2019-njy ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 23,5% ýokarlandy. Beýleki içerki dokma önümleriniň üpjünçiligi bolsa 14% artdy diýip, ORIENT habar berýär.

Eksportyň ösüşi egin-eşik öndürijileriniň marketing strategiýasynyň kämilleşmegi, görnüşleriň hatarynyň uzamagy we profil önümleriniň hiliniň ýokarlanmagy bilen baglanyşyklydyr.
Şol bir wagtyň özünde, Türkmenistan trikotaž önümleriniň importyny ep-esli - geçen ýyl bilen deňeşdirilende, 40,7% azaltdy. Netijede, ýerli önüm öndürijiler ýerli önümlere has uly isleg bildirýän türkmen alyjylarynyň ynamyny gazanmagy başardylar.
2020-nji ýylda türkmen geýimleriniň onlarça markasy onlaýn dükanlaryny açdy, bu bolsa olaryň önümleriniň has elýeterli bolmagyna getirdi.