«Milan» 7-nji sekuntda A Seriýa-nyň taryhynda iň çalt pökgini geçirdi

«Milan» 7-nji sekuntda A Seriýa-nyň taryhynda iň çalt pökgini geçirdi

“Milanyň” hüjümçisi Rafael Leau ýaryşyň taryhynda iň çalt goly geçirip, A Seriýa-da rekord goýdy. Italiýanyň çempionatynyň 13-nji tapgyrynda "Sassuolo" bilen bolan duşuşykda 21 ýaşly portugaliýaly oýunça hasaby açmak üçin bary-ýogy 6,2 sekunt gerek boldy. Oňa gol pasyny toparyň türk ýarymgoragçysy Hakan Çalhanoglu berdi, ol topy ussatlyk bilen hüjümçiniň öňüne oklady.

Oýnuň 26-njy minudynda “Milanyň” oýunçysy Salemakers öňe saýlandy. "Sassuolo" diňe bir pökgi geçirmegi başardy (Berardi, 89 min.). Netijede, Stefano Pioliniň şägirtleri myhmançylykda 1:2 hasabynda ýeňiş gazandylar.
A Seriýa-da iň çalt goly geçirmek boýunça öňki rekordyň eýesi "Piaçensli" Paolo Podži - 2001-nji ýylyň dekabrynda oýnuň başlanýandygyny aňladýan jürlewükden sekiz sekunt soň "Fiorentinanyň" derwezesine gol salypdy.
Ähli professional futbol ligalaryny göz öňünde tutup, iň çalt gol braziliýaly Karlos Almeidanyň 2011-nji ýylda geçiren pökgüsi hasaplanýar: ol oýnuň 3-nji sekundynda gol saldy. Ýöne Portugaliýanyň dördünji diwizionynda bolan oýunda.
13-nji tapgyryň netijelerine görä, “Milan” 31 utuk toplap,  A Seriýa-da öňdebaryjylygyny saklaýar. Ýene bir milanly topar - “Inter” ondan bir utuk yzda. “Ýuwentus” 27 utuk bilen üçünji orunda ýerleşýär.