Türkmenistan eýran alymynyň aradan çykmagy bilen baglylykda gynanç bildirdi

Türkmenistan eýran alymynyň aradan çykmagy bilen baglylykda gynanç bildirdi

2-nji dekabrda Türkmenistanyň DIM-niň binasynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Golam Abbas Arbab Hales bilen duşuşygy geçirildi.

Türkmenistanyň DIM-niň habar berşi ýaly,  R.Meredow EYR-nyň Ilçisine Eýranyň görnükli alymynyň, Eýranyň Goranmak ministrliginiň Gözleg we innowasiýa guramasynyň ýolbaşçysy Mohsen Fahrizadeniň janyna kast edilmegi netijesinde aradan çykmagy bilen baglylykda Eýran Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministriniň salgysyna ýazylan gynanç-hatyny gowşurdy.
Hatda, hususan-da, Türkmenistanyň bu jenaýaty berk ýazgarýandygy we Birleşen Milletler Guramasynyň Tertipnamasynda göz öňünde tutulan esasy ýörelgelere esaslanyp, zorlugyň islendik görnüşiniň, esasan hem adam pidalaryna sebäp bolýanlaryň, milli we halkara hukugynyň kadalarynyň hem-de ýokary ynsanperwerlik gymmatlyklarynyň gödek bozulýandygy aýratyn nygtalýar.