Gökdepe etrabynda durky täzelenen demir-beton kärhanasy açyldy

Gökdepe etrabynda durky täzelenen demir-beton kärhanasy açyldy

Gökdepe etrabynda durky täzelenen we döwrebaplaşdyrylan demir-beton önümleri kärhanasy işe girizildi.

Belli daşary ýurt kompaniýalarynyň döwrebap enjamlary bilen üpjün edilen, durky täzelenilen bu desganyň işe girizilmegi bilen onlarça täze iş orny döredildi. Kärhananyň durkuny täzelemek üçin bölünip berlen ýer bölegi 3,36 gektara deňdir, bu işleri “Sähra gurluşyk” hususy kärhanasy amala aşyrdy.
Bu kärhananyň durkuny täzelemek we döwrebaplaşdyrmak işlerinde ekologiýa howpsuzlygynyň talaplary göz öňünde tutuldy.