Mançester Siti Messä 10 ýyllyk şertnama teklip eder

Mançester Siti Messä 10 ýyllyk şertnama teklip eder

Iňlis futbol kluby “Mançester Siti” Ispaniýanyň “Barselona” toparynyň hüjümçisi Lionel Messi üçin uzak möhletli şertnama taýýarlaýar diýip, Sport.es habar berýär.

Gürrüň 10 ýyllyk şertnama barada gidýär. Onuň şertlerine görä, argentinaly hüjümçi birnäçe möwsümi “Sitide”, galanlaryny bolsa "Mançester Sitiniň" “kömekçi” klublarynyň birinde, mysal üçin, Awstraliýanyň “Melburn”, Amerikanyň "Nýu-Ýork Siti", Ýaponiýanyň "Ýokohama Marinos" toparlarynyň birinde geçirmeli.
Messiniň "Barselona" bilen şertnamasy 2021-nji ýylyň 30-njy iýunynda gutarýar. Şoňa laýyklykda, “Mançester Siti” ýanwar aýynda Messi bilen düzgüne laýyk gepleşiklere başlap biler.
Şu ýylyň awgust aýynda Messiniň "Barselonadan" gitmek niýeti barada habar berildi. Ony öz düzümine goşmak üçin ýüz tutanlaryň arasynda "Mançester Siti" hem bardy. Şeýle-de bolsa, iňlis kluby 700 million ýewro möçberinde öwez tölegini geçirmäge taýyn däldi. Argentinaly oýunçynyň özi hem täze topara erkin transfer bolmaga mümkinçilik berýän şertnamanyň birtaraplaýyn ýatyrylmagyny gazanyp bilmedi.
Messi 2004-nji ýyldan bäri "Barselonada" çykyş edýär. Katalon klubunyň düzüminde ol 34 ýaryşda ýeňiş gazandy, alty gezek “Altyn topuň” ýeňijisi boldy.