Dünýäde COVID-19 bilen kesellänleriň sany 50 milliondan geçdi

Dünýäde COVID-19 bilen kesellänleriň sany 50 milliondan geçdi

Dünýäde koronawirus bilen keselleme ýagdaýynyň sany 50 milliondan geçdi, muny Jons Hopkins uniwersitetiniň maglumatlary delillendirýär diýip, lenta.ru habar berýär.

Ýatlap geçsek, Uniwersitet dünýä ýurtlarynyň hökümetlerinden resmi maglumatlary, şeýle-de KHBS-den we beýleki çeşmelerden maglumatlary ýygnaýar. Maglumatlarda bu mukdaryň dörtden bir böleginiň soňky 30 güne düşýändigi, şonda dünýäniň köp sebitinde kesel sanynyň täze ösüşiniň hasaba alnandygy bellenilýär.
Tutuş dünýä boýunça 50 052 204 keselli hasaba alyndy. Tassyklanan kesel bilen 1 253 110 adam ýogaldy, 32,8 milliondan gowrak adam sagaldy.
10 million töweregi kesel ýagdaýy bolan ABŞ COVID-19 keseliniň tassyklanan sany boýunça birinji bolmagynda galýar. Birleşen Ştatlarda bu keselden azyndan 230 000 adam ýogaldy. Ýewropa ýurtlary bilelikde Latyn Amerikasyndan soň ikinji orunda durýar. Koronowirus bilen keselleme ýagdaýynyň umumy sanyndan 12 milliony, şeýle-de bu keselden ýogalanlaryň 24%-i Ýewropanyň paýyna düşýär. Diňe Fransiýada soňky bir hepdäniň dowamynda ortaça 54,5 müň töweregi täze kesel ýagdaýy ýüze çykaryldy. Şeýle ösüş Beýik Britaniýada, Germaniýada hem bolup, ýurtlary pandemiýanyň öňüni almak üçin täze çäklendiriji çäreleri kabul etmäge mejbur edýär.