Kuweýtde täze emir yglan edildi

Kuweýtde täze emir yglan edildi

Kuweýtiň mirasdüşer şazadasy şeýh Nawaf al-Ahmed al-Jaber as-Sabah Kuweýt hökümeti tarapyndan sişenbe güni ýurduň täze emiri diýlip yglan edildi, bu barada günbatar KHBS-i habar berýär. Muny interfax.ru ýetirýär.

Kuweýtiň konstitusiýasyna laýyklykda, täç şazadasynyň parlamentde kasam kabul edeninden soň, resmi taýdan häkimiýet başyna geçjekdigi bellenilýär.
Oňa çenli şazada Içeri işler ministri we Milli gwardiýa serkerdesiniň orunbasary bolup işledi.
Sişenbe güni Kuweýtiň emiri şeýh Sabah al-Ahmad Al-Sabahyň 91 ýaşynda aradan çykandygy habar berildi.
Emir operasiýadan soň reabilitasiýada bolan ýerinde, ABŞ-da aradan çykdy. Sabah Al-Sabah ABŞ-da bejergi alýan wagtynda şeýh Nawaf Al-Sabah ýurdy dolandyrýardy.