«Sewilýa» «Interi» ýeňip, altynjy gezek UEFA Ýewropa ligasynyň çempiony boldy

«Sewilýa» «Interi» ýeňip, altynjy gezek UEFA Ýewropa ligasynyň çempiony boldy

«Sewilýa» ispan futbol kluby öz şahsy rekordyny täzeläp, altynjy gezek UEFA Ýewropa ligasynyň çempiony boldy. Wakalara baý bolan final duşuşykda Hulen Lopeteginiň şägirtleri 3:2 hasap bilen Milanyň «Interinden» üstün çykdylar.

Duşuşygyň 5-nji minudynda Romelu Lukaku 11 metrlik jerime urgusyndan hasaby açdy. Emma «Sewilýa» dessine hasaby deňlemegi başardy — Lýuk de Ýong kelle urgusy bilen pökgini derwezä gönükdirdi. 33-nji minutda ol ýene-de kelle urgusy bilen toparyny öňe çykardy. Emma 3 minutdan Diego Godin hasaby deňledi. Netijede, duşuşygyň eýýäm 35-nji minudynda hasap 2:2 boldy.
Duşuşygyň ikinji ýarymynda «Sewilýanyň» merkezi goragçysy Diego Karlos «Interiň» derwezesine urgy etdi. Onuň urgusy Lukakunyň aýagyna degip derwezä girdi.
Bu baýrak Lopeteginiň «Sewilýadaky» ilkinji baýragy. Ispan kluby UEFA Ýewropa ligasyny 2006, 2007, 2014, 2015 we 2016-njy ýyllarda gazanypdy.