SpaceX Pentagon bilen $316 millionlyk şertnama baglanyşdy

SpaceX Pentagon bilen $316 millionlyk şertnama baglanyşdy

SpaceX kosmiki tehnikanyň amerikan öndürijisi ABŞ-nyň goranmak ministrliginden $316 million möçberli şertnamany kabul etdi. Bu pul 2022-2027-nji ýyllardaky harby uçuşlara sarp ediler. Bu barada “CNN Business” neşiri ýazýar. Muny iz.ru ýetirýär.

Şeýle-de ýaragly güýçler üçin kosmiki uçuşlar bilen bagly şertnamany United Launch Alliance kosmiki kärhanasy hem kabul etdi. ULA bilen ylalaşyk bu döwürde $337 milliona barabar bolar. ABŞ-nyň goranmak ministrligi şertnama boýunça goýberiljek enjamlaryň sanyny anyklaşdyrmaýar. Olar Kanaweral (Florida ştaty) we Wandenberg (Kaliforniýa ştaty) burunlaryndaky kosmodromdan goýberler.
ULA-nyň 2027-nji ýyla çenli uçurylmagy meýilleşdirilýän milli howpsuzlygyň ähli hemralarynyň 60%-ini üpjün etjekdigi bellenilýär. SpaceX bolsa galan 40% hemranyň üstünde işlär. Neşir SpaceX bilen ULA-nyň eýýäm birnäçe ýyl bäri milli howpsuzlygy üpjün etmek üçin amala aşyrylýan uçuşlara gatnaşykda duopoliýany saklaýandyklaryny belleýär.
United Launch Alliance – Boeing bilen Lockheed Martin korporasiýalarynyň bilelikdäki kärhanasy. SpaceX kompaniýasyny bolsa telekeçi Ilon Mask 2002-nji ýylda esaslandyrdy.