"Microsoft" işgärlerine 2021-nji ýyla çenli öýde işlemäge rugsat berdi

"Microsoft" işgärlerine 2021-nji ýyla çenli öýde işlemäge rugsat berdi

"Microsoft"-yň işgärleri 2021-nji ýylyň 19-njy ýanwaryna çenli öýde oturan ýerlerinden işläp bilerler. Bu barada Gazeta.ru salgylanyp, Trend habar berýär.

Kompaniýanyň metbugat sekretary kompaniýanyň her işgäriniň öz işleýän sebitinde, ýurtda we ştatda ýerli derejede pandemiýanyň ýagdaýyna gözegçilik edýändigini belledi. Şeýle hem ol, öýde işlemek tertibiniň ýatyrylmaly senesiniň şol gözegçilige laýyklykda kesgitleniljekdigini aýtdy.
Microsoft-yň 30-njy iýuna çenli çärýekdäki girdejisi 38,0 milliard dollar bolup, geçen ýyl bilen deňeşdirilende, 13% köpeldi. Bu döwür üçin amal girdejisi 8% artyp, 13,4 milliard dollara ýetdi. Arassa girdeji 15% artyp, 11,2 milliard dollara barabar boldy. Korporasiýanyň ýolbaşçylary esasy ünsi täjirçilik bulut tehnologiýalaryny üpjün etmek boýunça sargytlaryň ýagdaýyna gönükdirdiler. Şeýle tehnologiýalaryň paýy bir senenama ýylynda ilkinji gezek 50 milliard dollar girdeji gazandy.

Öň, "Google" korporasiýasynyň işgärlerine iň bolmanda 2021-nji ýylyň tomsuna çenli öýlerinde işlemäge rugsat berjekdigi barada habar beripdik.