«Türkmendemirýollary» otly gatnawynyň ýatyrylmagyny 15-nji awgusta çenli uzaltdy

«Türkmendemirýollary» otly gatnawynyň ýatyrylmagyny 15-nji awgusta çenli uzaltdy

«Türkmendemirýollary» agentligi Türkmenistanda otly gatnawynyň ýatyrylmagynyň möhletini 15-nji awgusta çenli uzaltdy.

«Hormatly ýolagçylar! Awgust aýynyň 15-ine çenli otly gatnawlarynyň duruzylandygyny habar berýäris» diýlip agentligiň resmi saýtynda habar berilýär.

Öň, «Türkmendemirýollary» otlularyň gatnawynyň 16-njy iýuldan 23-nji iýula çenli ýatyrylandygyny habar berdi, soňra bu möhlet 31-nji iýula çenli uzaldylypdy.
Soraglar boýunça ýolagçylar «Türkmendemirýollary» agentliginiň operatorlary bilen şu belgilerden habarlaşyp bilerler: +99312383273 / 75 / 76 / 79.