Marydaky «Belent» söwda-dynç alyş merkezi wagtlaýyn ýapyldy

Marydaky «Belent» söwda-dynç alyş merkezi wagtlaýyn ýapyldy

Ýiti ýokanç keselleriň ýaýramagyna garşy taýýarlyk boýunça Döwlet meýilnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerinde Mary şäherindäki «Belent» söwda-dynç alyş merkezi 21-nji iýuldan 1-nji awgust aralygynda öz işini bes etdi. Bu barada Arzuw News agentligi söwda merkeziniň administrasiýasynyň wekillerine salgylanyp habar berýär.

Bellenilişi ýaly, söwda merkeziniň birini gatynda ýerleşýän supermarket öz işini dowam eder. Şeýle hem toplumyň düzümine girýän kafeler we restoranlar naharlary sargyt boýunça öýe eltmek hyzmatlaryny amala aşyrarlar.
Ýatlatsak, geçen hepdede arassaçylyk, zyýansyzlandyryş we öňüni alyş çärelerini geçirmek maksady bilen, Mary şäherindäki Merkezi bazar — «Maru-şahu jahan» bazarynyň, şeýle hem Mary welaýatynyň sebit köpugurly ýarmarkasynyň wagtlaýyn çäklendirilendigini habar beripdik.