«Mahabat» müdirligi çagalary onlaýn multfilm şüweleňine gatnaşmaga çagyrýar

«Mahabat» müdirligi çagalary onlaýn multfilm şüweleňine gatnaşmaga çagyrýar

Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň «Mahabat» müdirligi 1-nji sentýabr — Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli Onlaýn multfilm şüweleňini geçirýär.

Bu şüweleňde müdirlik tarapyndan taýýarlanan multfilmleriň esasynda çagalara test görnüşinde soraglar soralar we 50 utuk gazanan gatnaşyjylara hemaýatkärler tarapyndan, ýagny «Zehin ýoly», «Kämil bilim» okuw merkezlerinde okamak üçin 20% arzanlaşyk petegi we «aydym.com» aýdym portalyndan hem 30 günlük PREMIUM paket sowgat edilýär.

«Bu çäräni geçirmek arkaly çagalaryň ylym öwrenmeklige bolan höwesini artdyrmagy maksat edinýäris» — diýip müdirligiň başlygy R. Welmiýew belläp geçýär.

Şüweleňe turkmentv.gov.tm saýtynyň üsti bilen islendik enjamdan gatnaşyp bilersiňiz!