Berhiz lukmany «erkek» we «aýal» berhizleriniň bolmaýandygyny aýtdy

Berhiz lukmany «erkek» we «aýal» berhizleriniň bolmaýandygyny aýtdy

Berhiz lukmany Antonina Starodubowa "erkek" we "aýal" berhizleriniň bardygy baradaky pikiri inkär etdi. Moskwanyň saglygy goraýyş edarasynyň baş berhiz lukmany RIA Nowosti bilen geçirilen söhbetdeşlikde bu barada aýtdy.

Lukmanyň pikiriçe, sagdyn erkekler we aýallar üçin jyns alamatlary esasynda tapawutlanýan berhiz ýok. Ol hemmeler üçin peýdaly iýmitlenmek ýörelgelerine eýermegiň dogry boljakdygyny aýtdy. Onuň çäginde, bedeniň gündelik kaloriýa kabul edişi onuň energiýa sarp edişine laýyk gelmelidir.
Mundan başga-da, hünärmen iýmitiň düzüminiň baý bolmalydygyny ýatlatdy, sebäbi adama beloklar, ýaglar, uglewodlar, witaminler we minerallar ýaly dürli iýmitler gerek. Şeýle hem ertirlik, günortanlyk we agşamlyk naharlarynyň belli bir düzgünine boýun bolmak peýdaly bolardy.