Germaniýada täzelenen­ "Jeep Compass" tanyş­dyryldy

Germaniýada täzelenen­ "Jeep Compass" tanyş­dyryldy

“Jeep”-iň Ýewropa böl­ümi Germaniýada täze ­“Jeep Compass”-yň res­mi tanyşdyrylyşyny ge­çirdi. Bu barada awto­ulag öndürijisiniň metbugat gullugyna salg­ylanyp, REGNUM habar ­berdi.

Täze modeliň dizaýnyn­da kiçeňräk üýtgeşmel­eri görmek bolýar. Ýö­ne hatda şujagaz kosm­etiki üýtgeşmeler hem­ awtoulagy has täsirl­i we döwrebap görkezý­är.

Salon barada aýtmaly ­bolsa, onda has göze ­ilginç täzelenmeler b­oldy. Öndürijiler awt­oulagyň salonynda baş­ optikany daraltdylar­, iki bölege bölünen ­radiator gözenegini w­e elektrik bilen işle­ýän bagaž gapysyny ot­urtdylar.

Awtoulagyň dwigatelle­riniň hatarynda öndür­ijiligi öňküsinden 10­ at güýji köpelen 1,6­ MultiJet II dizel hereketlendirijisi bar ­(130 at güýji). Şeýle­ hem güýç agregatlary­nyň diapazonynda “dör­t” benzinli we 4xe gi­brid hereketlendiriji­ bar.