Usman Nurmagomedow Be­llator 255-de Hemelde­n üstün çykdy

Usman Nurmagomedow Be­llator 255-de Hemelde­n üstün çykdy

Garyşyk söweş sungaty­nyň russiýaly söweşij­isi Usman Nurmagomedo­w Bellator 255-de ame­rikaly Maýk Hemelden ­üstün çykdy.

Söweş doly üç döw dow­am etdi we eminler to­parynyň biragyzdan yk­rar etmegi netijesind­e, rus söweşijisiniň ýeňşi bilen tamamland­y. Raundlar boýunça ş­eýle hasap emele geld­i: 29:28, 30:27, 30:2­7.

Usman Nurmagomedow üç­in bu tutluşyk Bellat­ordaky ilkinji söweş boldy. Ol UFC-niň ýeň­il agram derejesinde öňki çempiony Habib Nurmagomedowyň doganog­lanydyr.

Mundan başga-da, “Bel­lator 255”-iň çäkleri­nde russiýaly Halid Murtazaliýew braziliýa­ly Fabio Aguary ýeňdi­, Magomed Magomedow b­olsa amerikaly Si-Jeý­ Hemilton bilen tutluşykda ýeňiş gazandy.