Sentýabrda Aşgabatda Tennis boýunça Dewisiň Kubogynyň tapgyry geçiriler

Sentýabrda Aşgabatda Tennis boýunça Dewisiň Kubogynyň tapgyry geçiriler

2021-nji ýylyň 6-12-nji sentýabry aralygynda Aşgabat şäherindäki Olimpiýa şäherjiginiň Tennis toplumynda Tennis boýunça Dewisiň Kubogy ugrundaky halkara ýaryşynyň tapgyry geçiriler.

Munuň üçin degişli ygtyýar berýän Karara Türkmenistanyň Prezidenti gol çekdi.
Ýaryşy Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi Türkmenistanyň Tennis federasiýasy hem-de Halkara Tennis federasiýasy bilen bilelikde gurar.
Mundan öň, Tennis boýunça Dewisiň Kubogy ugrundaky halkara ýaryşynyň tapgyry Aşgabatda 2020-nji ýylyň 8-15-nji iýuny aralygynda geçirmeklik bellenilipdi.