“Barselonanyň” koronawirus pandemiýasy sebäpli bergisi bir milliard ýewrodan geçdi

“Barselonanyň” koronawirus pandemiýasy sebäpli bergisi bir milliard ýewrodan geçdi

26-njy ýanwarda “Barselona” futbol kluby 2020-nji ýylyň jemi boýunça maliýe hasabatyny hödürledi. Bu barada prostoprosport.ru habar berýär.

Şeýlelikde, katalonlylaryň bergisi 1,173 mlrd ýewro, ýitgisi 448,4 mln ýewro barabar boldy. Klub bergileri tölemegiň möhletini azyndan 2021-nji ýylyň 30-njy iýunyna çenli süýşürip bilmegi umyt edýär. 
“Barselonanyň” häzirki ýagdaýynyň koronawirus pandemiýasy bilen gönüden-göni baglanyşyklydygy bellenilýär, ýagny pandemiýa sebäpli futbol ýolbaşçylary tomaşaçylaryň gatnaşmagynda oýunlary geçirmegi gadagan etdiler.
Ýatlap geçsek, öň klub şertnamalar boýunça oýunçylara tölegleri azaltdy. Şol bir wagtyň özünde ýolbaşçylykda “Barselona” üçin şertnamasynyň möhleti şu ýylyň tomsunda tamamlanýan Lionel Messi bilen täze şertnama baglaşmagyň gaty kyn boljakdygy birnäçe gezek bellenildi.