Habibiň doganoglany UFC-de ilkinji söweşinde ýeňiş gazandy

Habibiň doganoglany UFC-de ilkinji söweşinde ýeňiş gazandy

Çempion Habib Nurmagomedowyň doganoglany, russiýaly söweşiji Umar Nurmagomedow UFC ýaryşynda ilkinji söweşinde ýeňiş gazandy. Bu barada EVO-RUS.COM portaly habar berdi.

Söweşde Umar Nurmagomedow gazagystanly söweşiji Sergeý Morozow bilen tutluşdy. Demikdiriji emel ulanan Umar Nurmagomedow söweşi ikinji tapgyrda tamamlamagy başardy. Emeliň garşysynda durup bilmedik Morozow ýeňilendigini boýun aldy.
Tutluşykdan soň söweşiji Umar Nurmagomedow öz doganoglanynyň emelini gaýtalap bilendigine begenýändigini žurnalistlere aýtdy.

"Dokuz ýyl ozal Habib hem bu oktagona giripdi we ol hem ilkinji söweşinde şeýdip ýeňipdi" -diýip, Umar belledi.

Ýadymyzda bolsa, UFC-niň çempiony Habib Nurmagomedow geçen ýyl sport karýerasyny tamamlaýandygyny mälim edipdi. Şeýle-de bolsa, UFC-niň ýolbaşçylary onuň karýerasyny täzeden dowam etmegine umyt bildirýärler.