"Ýeralaş" kinožurnalyny döreden Boris Graçewskiý koronawirusdan ýogaldy

"Ýeralaş" kinožurnalyny döreden Boris Graçewskiý koronawirusdan ýogaldy

Çagalar üçin niýetlenen “Ýeralaş” gülküli kinožurnalynyň çeper ýolbaşçysy Boris Graçewskiý 72 ýaşynda aradan çykdy. Bu barada TASS habar berdi.

28-nji dekabrda režissýor agentlige hassahana ýerleşdirilendigini habar berdi, şondan öň ol koronawirus ýokuşmagy sebäpli öýünde bejergi alýan eken. 10-njy ýanwarda onuň aýaly Ýekaterina Belotserkowskaýa lukmanlaryň ozal reanimasiýa geçirilen Graçewskiniň ýagdaýyny durnuklaşdyryp bilendiklerini aýtdy.
Graçewskiý 1949-njy ýylyň 18-nji martynda Moskwada dünýä indi. 1968-nji ýylda ol Kaliningrad mehaniki kollejini tamamlady. Soňra Gorkiý adyndaky Çagalar we ýaşlar filmleriniň merkezi kinostudiýasynda uly administrator wezipesinde işledi. 1974-nji ýylda dramaturg Aleksandr Hmelik bilen bilelikde ol çagalar üçin niýetlenen "Ýeralaş" gülküli kinožurnalyny döretdi. 1974-1984-nji ýyllarda Graçewskiý "Ýeralaş"-yň režissýory, 1984-nji ýyldan bäri bolsa çeper ýolbaşçysy bolup işledi. Şeýle hem ol "Üçek" we "Notalaryň arasynda ýa-da Tantrik simfoniýasy" filmleriniň režissýory hökmünde tanalýar. Onuň alan baýraklarynyň arasynda Hormat we Dostluk ordenleri bar.