Hindistanda 300-den gowrak adam näbelli kesel bilen keselledi

Hindistanda 300-den gowrak adam näbelli kesel bilen keselledi

Hindistanda 300-den gowrak adam näbelli kesel bilen keselledi diýip, “The Hindu” neşirine salgylanmak bilen lenta.ru habar berýär.

Andhra-Pradeş ştatynyň lukmanlary keseliň netijesinde bir adamyň ýogalandygyny, 315 adamyň meňzeş alamatlar bilen hassahana ýerleşdirilendigini habar berýärler. Lukmanlaryň bellemegine görä, syrkawlarda huşundan gitme, başaýlanma, kellagyry we epilepsiýa alamatlary ýüze çykýar. Lukmançylyk edaralaryna kabul edilen adamlaryň ählisiniň koronawirus üçin barlagy otrisatel netijäni görkezdi. Ýerli häkimiýetleriň wekilleri köpçülikleýin kesellemäniň howanyň hapalanmagynyň ýa-da pes hilli iýmit önümleriniň iýilmeginiň netijesinde bolup bilmeginiň mümkindigini bellediler.
Häzirki wagtda lukmanlar gan, suw we iýmit nusgalaryny derňeýärler. Andhra-Pradeşde meňzeş alamatlary bolan islendik adamyň ýüz tutup bilmegi üçin gyzgyn telefon liniýasy döredildi.
Lukmanlaryň maglumatlaryna görä, 180-den gowrak adam hassahanadan çykaryldy, 160 töweregi adam bejergi alýar. Syrkawlaryň köpüsi 20-30 ýaş aralygyndaky adamlar, ýöne olaryň arasynda 12 ýaşdan kiçi azyndan 45 çaga bar.