Wise-premýer Ş.Durdylyýewiň wezipe borçlaryny wagtlaýyn B.Öwezow ýerine ýetirer

Wise-premýer Ş.Durdylyýewiň wezipe borçlaryny wagtlaýyn B.Öwezow ýerine ýetirer

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Şamuhammet Durdylyýewiň ýürek keseli bilen bagly hassahana ýerleşendigi sebäpli, onuň wezipe borçlaryny wagtlaýyn ýerine ýetirmek Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Baýramgeldi Orazgeldiýewiç Öwezowyň üstüne ýüklenildi.

Degişli Karara Türkmenistanyň Prezidenti gol çekdi.