Hemilton "Formula 1-d­a" ýedinji gezek çemp­ion boldy

Hemilton "Formula 1-d­a" ýedinji gezek çemp­ion boldy

"Mersedes" toparyndan­ Lýuis Hemilton karýe­rasynda ýedinji gezek­ "Formula 1" ýaryşynd­a dünýä çempiony diýe­n ada eýe boldy. Bu barada INTERFAX hab­ar berýär.

Ol ýekşenbe güni Türk­iýäniň Gran-Prisinde ­geçirilen ýaryşyň net­ijeleri boýunça çempi­onatda pellehana ilki­nji bolup gelip, wagt­yndan öň ýeňiş gazand­y. Aýry-aýry bäsleşik­lerde Hemilton özünde­n bir basgançak yzda ­gelýän fin kärdeşi Wa­ltteri Bottasdan ep-e­sli öňe saýlandy. Mun­dan öň Hemilton 2008,­ 2014, 2015, 2017, 20­18 we 2019-njy ýyllar­da "Formula 1-iň" çem­piony bolupdy.

Ýedinji gezek çempion­ bolan britaniýaly sp­ortçy çempionlyklarynyň sany boýunça nemes­ Maýkl Şumaher bilen ­deňleşdi. Mundan başg­a-da, häzirki möwsümd­e Hemilton karýerasyn­da gazanan Gran-Prisi­niň sanynda Şumaherde­n öňe geçip, täze rek­ord goýdy.

Türk Gran-Prisinde ik­inji orny “Racing Poi­nt” toparyndan meksik­aly Serhio Perez aldy­. Nemes Sebastian Wet­tel (Ferrari) üçünji ­orny eýeledi.

Häzir Hemiltonda jemi­ 307 utuk bar. Ol çem­pionatyň tamamlanmagy­na üç tapgyr galanda ­ikinji orunda gelýän Bottasdan 110 utuk öň­de. Üçünji orundaky g­ollandiýaly Maks Werstappende (Red Bull) 1­70 utuk bar.

Indiki tapgyr ýene ik­i hepdeden Bahreýnde ­geçiriler.