2021-nji ýyl üçin «Formula - 1» senenamasy kesgitlenildi

2021-nji ýyl üçin «Formula - 1» senenamasy kesgitlenildi

Formula 1 boýunça dünýä çempionatynyň guramaçylary 2021-nji ýyl möwsüm üçin senenamanyň tassyklanan görnüşini tanyşdyrdylar, senenama Gran Priniň web sahypasynda çap edildi. Bu barada Sputnik agentligi habar berýär.

Çempionat 5-nji martda Awstraliýanyň "Albert seýilgähinde" däp bolan ýaryş bilen badalga alar. Senenama laýyklykda, çempionat 5-nji dekabrda Abu-Dabide "Ýas Marina" ýolunda tamamlanar.
Çempionatyň 23 tapgyryndan biri henizem sorag astynda - 25-nji aprelde Wýetnamda geçirilmegi meýilleşdirilen ýaryş eýýäm ýatyryldy. Ýöne geçen ýylky ýaly koronawirus pandemiýasy sebäpli däl. Şeýlelik bilen, geçen ýyl "Korollyk ýaryşlaryna" ilkinji gezek gatnaşmaly Wýetnam tapgyry eýýäm ikinji gezek senenamadan çykdy.
Ýene iki tapgyr - Ispaniýa we Braziliýa tapgyrlary häzirlikçe gutarnykly kesgitlenilmedik ýagdaýda durýar. Sebäbi bu tapgyrlaryň guramaçylary bilen entek hiç hili şertnama baglaşylmady.
Senenamada rus Gran Prisi hem bar - Soçi tapgyry 24-nji sentýabrdan 26-njy sentýabra çenli aralykda geçiriler.