“Belawia” Türkmenistana gatnawlaryny ýatyrmagynyň möhletini uzaltdy

“Belawia” Türkmenistana gatnawlaryny ýatyrmagynyň möhletini uzaltdy

Belarusyň “Belawia” awiakompaniýasy Aşgabada gatnawlary ýatyrmagyň möhletini 9-njy dekabra çenli uzaltdy diýip, Sputnik agentligi habar berýär.

“Bu gatnawlaryň ikinji gezek togtadylmagy, Minskden Aşgabada indiki uçuş 15-nji dekabrda bolar” – diýip, “Belawia” awiakompaniýasy agentlige mälim edýär.

Belarus awiakompaniýasy Budapeşte, Almaata, Riga, Tallina, Larnaka we Gruziýanyň ähli nokatlaryna gatnawlary wagtlaýyn amala aşyrmaýar.
Ýolagçylar ýatyrylan gatnawlar üçin petekleriň puluny yzyna alyp ýa-da 2021-nji ýylyň 30-njy martyna çenli uçuş senesini üýtgedip bilerler. Bu soraglar boýunça kassalara, kompaniýanyň wekilhanalaryna we kömek gullugyna ýüz tutup bolýar.
Ýatlap geçsek, “Belawia” Minsk – Aşgabat – Minsk ugry boýunça hepdede bir gezek Boeing 737 uçarlary bilen yzygiderli gatnawy amala aşyrýardy. Türkmenistanyň paýtagtyna uçuşlar sişenbe güni, yzyna uçuş çarşenbe güni amala aşyrylýar.