Söwda we hyzmat kärhanalarynyň işine çäklendirmeleriň möhleti uzaldyldy

Söwda we hyzmat kärhanalarynyň işine çäklendirmeleriň möhleti uzaldyldy

Ýiti ýokanç keselleriň ýurdumyzyň çägine aralaşmagynyň hem-de ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen, Türkmenistanda söwda we jemgyýetçilik iýmiti kärhanalarynyň işine çäklendirmeleriň möhleti 1-nji noýabra çenli uzaldyldy. Bu barada ORIENT habar berýär.

Karara laýyklykda, restoranlaryň, kafeleriň hem-de naharhanalaryň işi çäklendirilýär. Çäklendirmeler iýmit hem-de gündelik zerurlyk harytlarynyň söwdasy bilen meşgullanýan dükanlara degişli däldir.
Mundan öň, söwda we iýmit kärhanalaryna çäklendirmeler 15-nji oktýabra çenli bellenilipdi.