“Gazprom” Türkmenistandan satyn alýan gazynyň möçberini artdyrdy

“Gazprom” Türkmenistandan satyn alýan gazynyň möçberini artdyrdy

Russiýanyň “Gazprom” kompaniýasy şu ýylyň birinji ýarymynda Türkmenistandan satyn alýan gazynyň möçberini artdyrdy diýip, Interfaks habar berýär.

2019-njy ýylyň ilkinji alty aýynda Türkmenistandan 1,2 milliard kub metr gaz satyn alnypdy. Bu görkeziji şu ýylyň 6 aýynda 1,7 milliard artdy.
Şol bir wagtyň özünde, "Gazprom" Gazagystandan satyn alynýan gazy 5,4 milliard kub metrden 4,1 milliard kub metre çenli azaltdy, Özbegistandan bolsa 2020-nji ýylyň başyndan bäri (iň bolmanda iýun aýynyň ahyryna çenli) tebigy gaz satyn almagy bes etdi. Bu barada bir çeşme Gazpromyň ýewro obligasiýalarynyň täze sanynyň 2020-nji ýylyň ilkinji 6 aýyndaky maglumatlara esaslanýan memorandumyna salgylanyp habar berýär.