Bolliwudly ýyldyz Amitabh Baçana, onuň ogluna we gelnine koronawirus ýokuşdy

Bolliwudly ýyldyz Amitabh Baçana, onuň ogluna we gelnine koronawirus ýokuşdy

Belli hindi aktýory Amitabh Baççana koronawirus ýokuşdy we hassahana ýerleşdirildi diýip, dünýäniň köpçülikleýin habar beriş serişdeleri ýetirýärler. "COVID üçin geçirilen barlag položitel çykdy we hassahana geçirildi... Soňky 10 günüň dowamynda ýakynymda bolanlar, barlagdan geçiň!" – diýip, 77 ýaşly aktýor öz Twitter hasabynda ýazýar.

COVID-19 onuň aktýor we prodýuser ogly Abhişek Baçana hem ýokuşdy. Wirus barlagy aktýoryň gelni – aktrisa we model Aýşwarýa Raýda hem oňyn çykdy. Amitabh Baçan hindi kinosynyň iň meşhur aktýorlaryndan biridir. Ol «Ar alyş we kanun» (Hindistan, 1975), «Ajubyň gara şazadasy» (SSSR, Hindistan, 1991), «Beýik Gatsbi» (Awstraliýa, ABŞ, 2013) we beýleki filmlerde keşp janlandyrdy. «Hindi Oskary» diýlip atlandyrylýan Filmfare Awards baýraklarynda 15 gezek ýeňiji boldy we 2015-nji ýylda Forbes ony 33,5 million dollar girdejisi bilen dünýäde iň köp girdeji gazanan aktýorlaryň sanawynda 7-nji orna çykardy.