W.Putin bir hepdäni iş güni däl diýip yglan etdi we Konstitusion özgertmeler boýunça ses berlişigi yza süýşürdi

W.Putin bir hepdäni iş güni däl diýip yglan etdi we Konstitusion özgertmeler boýunça ses berlişigi yza süýşürdi

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Konstitusiýa üýtgeşmeleri girizmek boýunça ses bermekligiň senesiniň koronawirus zerarly yz süýşürilýändigini beýan etdi. Bu barada Euronews habar berýär.
«Ses berlişigi has yzrakky senelere süýşürmeli diýip hasaplaýaryn. Sebitlerde, şeýle hem tutuş ýurtda ýagdaýlaryň nähili ýaýbaňlanjakdygyny bahalandyrarys we diňe lukmanlaryň, hünärmenleriň professional pikirine hem-de maslahatlaryna salgylanyp ses berlişigiň täze senesini yglan ederis» - diýip, W.Putin raýatlara teleýüzlenmesinde aýtdy.
Şeýle hem RF-iň Prezidenti 30-njy martdan 5-nji aprel aralygyndaky hepdäni iş günleri däl diýip yglan etdi.