«Täsin» çagalar dünýäsi körpeleri «Alisa täsinlikler dünýäsinde» ertekisine çagyrýar

«Täsin» çagalar dünýäsi körpeleri «Alisa täsinlikler dünýäsinde» ertekisine çagyrýar

«Aşgabadyň Ýalkymy» söwda merkeziniň 3-nji gatynda ýerleşýän «Täsin» çagalar dünýäsi hemmeleri 12-nji awgustda «Alisa täslinlikler dünýäsinde» ertekisine gatnaşmaga çagyrýar. 

 

Lýuis Kerrolyň dünýä belli bu ertekisi esasynda guraljak şüweleň çagalar üçin ýatdan çykmajak sowgat bolar. Şüweleňi gurnaýjylar onuň körpeleriň hem-de olaryň ene-atalarynyň göwnünden turjakdygyny wada edýärler.
Körpejäňizi jadyly ertekiler dünýäsine getiriň!
Giriş deslapky sargyt boýunça amala aşyrylar.
Başlanýan wagty: 12-nji awgust, 19:30-da
Bir biletiň bahasy – 50 manat.

 

Howlugyň, ýerler çäkli!
Habarlaşmak hem-de ýerleri bronlamak üçin telefon belgileri: 90-78-15 / 90-78-45
Salgy: Aşgabat ş., «Aşgabadyň Ýalkymy» söwda merkeziniň 3-nji gaty.