«Türkmenawtoulaglary» «Türkmeniň Ak öýüne» çenli awtobus gatnawyny ýola goýdy

«Türkmenawtoulaglary» «Türkmeniň Ak öýüne» çenli awtobus gatnawyny ýola goýdy

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň “Türkmenawtoulaglary” agentliginiň Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasy 2022-nji ýylyň 27-29-njy iýuny aralygynda 72-nji «Awtokombinat – “Türkmeniň Ak öýi” binasy» awtobus ugrunyň ýola goýulýandygyny habar berdi.

Bellenilişi ýaly, bu gatnaw Ahal welaýatynyň Akbugdaý etrabynda ýerleşýän «Türkmeniň Ak öýi» binasynda türkmen we daşary ýurtly tanymal aýdymçylaryň gatnaşmagynda baýramçylyk konsertleriniň geçirilýän günlerinde, bu baýramçylyk konsertlerine gatnaşýanlaryň bökdençsiz gatnadylmagyny üpjün etmek maksady bilen ýola goýuldy.