Dünýä belli «EMTOP» brendi Türkmenistanda önümlerini hödürläp başlady

Dünýä belli «EMTOP» brendi Türkmenistanda önümlerini hödürläp başlady

Gurluşykda hem-de hojalykda ulanylýan gurallaryň we enjamlaryň önümçiligi bilen meşgullanýan EMTOP kompaniýasy Türkmenistanda önümlerini hödürläp başlady.

Ygtybarlylygy hem-de uzak ömri bilen tapawutlanýan bu brendiň önümleri indi türkmen müşderilerine hem elýeterli boldy. Türkmenistanda täze brendiň resmi dileri Aşgabatda G.Kulyýew köçesiniň ugrundaky «Aýdyň ýol awto hyzmat» binasynda ýerleşýär. Beýleki ähli welaýatlarda hem dilerler bar.
Bu brendiň dükanlaryndan müşderiler gurluşykda hem-de hojalykda ulanylýan gurallardyr enjamlary amatly bahadan alyp bilerler.

Belläp geçmeli zatlaryň biri hem, bu dükanda harytlaryň lomaý we bölekleýin söwdasy amala aşyrylýar. Şeýle hem EMTOP harytlaryny müşderiler öýden çykman, «Ynamdar», «Gerekli» onlaýn dükanlaryndan hem sargyt edip bilerler.
Bulardan başga-da, EMTOP baýramçylyklarda müşderilini dürli görnüşli aksiýalar bilen begendirip durýar.

Habarlaşmak üçin: +99365504850
Salgysy: G.Kulyýew köçesi, jaý 80, (Aýdyň ýol awto hyzmat bina)
Imo: +99365504850
Instagram @emtop_tools_turkmenistan