Smartfonyň batareýasynyň ömrüni nädip uzaltmaly?

Smartfonyň batareýasynyň ömrüni nädip uzaltmaly?

Smartfonyň işjeň ulanylmagy onuň kuwwatyny çalt peseldýär. Şunuň bilen baglylykda, hünärmen zarýada goýmazdan, gadjetiň işleýiş möhletini nädip uzaltmalydygyny aýtdy. Bu barada riafan.ru habar berdi.

“Android” operasiýa ulgamynda işleýän smartfonlaryň kuwwaty ekran ýokary ýygylykda işlände çalt gutarýar. Hünärmeniň "Praým" agentligine düşündirmegine görä, smartfonyň sazlamalarynda görkezijini 60 gertse üýtgetmek we durulygy peseltmek batareýanyň ömrüni uzaltmaga kömek eder.
Smartfonyň işleýşiniň möhletini uzaltmagyň ýene bir usuly - ekranyň ýagtylygyny iň pes derejä düzmek, ekrana gara reňki surat goýmak we garaňky tema saýlamakdyr. Hünärmeniň pikiriçe, ykjam ulgamdan maglumat geçirişi Wi-Fi-a çalyşmak, şeýle-de jaňlary we SMS-leri hem şu formata geçirmek artykmaçlyk etmez.
Maglumat geçirişini 4G we LTE-den 3G-e hem üýtgedip bolýar. Şeýle hem, programmalary, akylly sagatlary we fitnes yzarlaýjylaryny awtomatiki sinhronlamagy öçürmeli. Hünärmeniň pikiriçe, tölegiň köpüsi wideo jaňlary, kamerany ulanmak, oýun oýnamak, wideo görkezmek üçin sarp edilýär.