Tapylan 184 sany
düýeler
düýeler
şu wagt

Murgap

ylalşyk bar...

14.000 TMT
kosek
kosek
6 sag öň

Tejen

3

Erkek torum jany sag yatakda duran dine aljak jan etsin gyssagly satyl...

3.200 TMT
arzan 3.okiz.
arzan 3.okiz.
6 sag öň

Büzmeýin

hemmesi bile bahasy 50.milyon.onsyk.dine dasdafgasy mugyt saher gokdep...

Kòşekli dùyeler
Kòşekli dùyeler
8 sag öň

Jebel

Yuwas duyeler yupsiz sagdyryarlar 70-75 mln aralykda...

15.000 TMT
kosekli duyeler
kosekli duyeler
10 sag öň

Tejen

kosekli duyeler , saylap alybermeli yas yerli mallar(yeri tejen) , 6-7...

16 TMT
Düýe
Düýe
12 sag öň

Türkmenbaşy

3

Satlyk düýe 50 milýondan 100 milýona çenli içinde maýada bar...

Köşekli düýe
Köşekli düýe
12 sag öň

Wekilbazar

Köşekli düýe...

11.000 TMT
Köşek
Köşek
12 sag öň

Wekilbazar

Köşek...

6.000 TMT
kosekli duye
kosekli duye
13 sag öň

Gökdepe

taze meydandan gelen hasyetleri yuwas ikisini alana onusuk bolar....

28.000 TMT
огшык
огшык
15 sag öň

Bereket

йитгы..тапна..байрагы.бар..тагма.атнак.нокт.бар.тутаралк....

ogşuk. erkek
ogşuk. erkek
16 sag öň

Türkmenbaşy

erkek ogşuk kg35m...

5.000 TMT
düýe
düýe
16 sag öň

Bereket

oňsuk bolar gyssagly kösegi ýok köşekden çykan aljan jaň edsin ýaşy ul...

7.000 TMT
düýe
düýe
23 sag öň

Bereket

7

Uly düýe õzi ýuwaş mal, sagmak üçin aýal erkek tapawudy yok. Bahasyn...

12.000 TMT
torum,ogşuk
torum,ogşuk
23 sag öň

Jebel

iki sany bakylan torum.biri 21 mln beyleki 25 mln cekimede bolya...

5.000 TMT
Düŷe
Düŷe
düýn

Sakarçäge

Owuşuk Bakylan Oñuşuk Ba....

8.000 TMT
Ogşyk
Ogşyk
düýn

Bereket

1

ýagdaýy gowy imde duram habarlaşyñ...

3.400 TMT
Düye kosekli
Düye kosekli
düýn

Bäherden

Duye yuwas, arkayyn sagdyryar, 2 garny, onusyk bar, gyssagly...

13.000 TMT
Kosekli duye
Kosekli duye
düýn

Büzmeýin

Yas mal 1 garny tohum mal kosegi erkek suydi azyrak bakynjaklar un gat...

9.000 TMT
Ogşuk
Ogşuk
düýn

Bereket

Ýagdaý govy imde dur 3 aý oñşk bar. köndn 30 mln...

инен торум
инен торум
düýn

Baýramaly

инен торум ягдайы говы...

3.200 TMT
Yetim kösek
Yetim kösek
düýn

Türkmenabat

1

ejesi yok kösek yetim...

2.000 TMT
satlyk duye
satlyk duye
düýn

Mary

satlyk arwana kosekli duyeler erkek duyelerm bar gerek adam jan etsin ...

12.000 TMT
Düýe
Düýe
düýn

Tejen

Ýagdaýy arassa mal 5-nji garny köşegi inen enesiniň,köşeginiň taby gow...

11.500 TMT
Kosekli duye
Kosekli duye
2 gün öň

Türkmenbaşy

kosekli duye onsuk bolar yeri gyzylgaya...

12.000 TMT
satlyk düýe
satlyk düýe
2 gün öň

Mary

satlyk kosekli duye tohumy arnowa bahasy 50 mln gerek adam jan etsin...

12.000 TMT
Satlyk düýeler
Satlyk düýeler
2 gün öň

Aşgabat

2

satlyk Arwana tohumlyk duyeler kosekli duyelerem bar erkek duyelerem b...

12.000 TMT
Owşyk, Satlyk
Owşyk, Satlyk
2 gün öň

Gökdepe

Ähli sorag boýunça jañ edaýiñ...

6.000 TMT
Кошегли Дуе
Кошегли Дуе
2 gün öň

Çärjew

5

Aljak adam jaň...

13.000 TMT
Кошегли Дуе
Кошегли Дуе
2 gün öň

Çärjew

5

4 nji garyn due 1 uly hojalygy epleýan düe süýdi bilen galany jan...

15.000 TMT
Erkek
Erkek
2 gün öň

Kaka

Erkek meydanda gezip yoren jany sag yagdayy gowy toya sadaka gurbanlyg...

12.000 TMT
duye
duye
2 gün öň

Bäherden

1Duye,1 ogshuk duye 30mln, ogsyk 21mln Mal edinjege gowy yuwash mal.Di...

3.999 TMT
Kosegil duye
Kosegil duye
2 gün öň

Bäherden

Kosegil Duye gaty yuwas mal gelip sagyp goraymeli onysyk bar...

13.000 TMT
Kösekli düýe Abmen
Kösekli düýe Abmen
2 gün öň

Ak bugdaý etraby

körpe Köşekli düye Suydi gowy tohum mal arassa oyde saklanyp yorlen ma...

12.600 TMT
дуйелер
дуйелер
2 gün öň

Sakarçäge

бир кошекли дуйе бир эне дуйе...

27.000 TMT
Дуйе
Дуйе
2 gün öň

Şabat etr.

4

Торумли дуйе торумы инен бахада ылалашык устунде...

8.000 TMT
dúýe sygyr goýun.
dúýe sygyr goýun.
2 gün öň

Türkmenbaşy

(2 sany kóşekli dúýe biriniñ kóşegi erkek biri inen ýaş mal ikisi-de) ...

Owsuk
Owsuk
2 gün öň

Büzmeýin

bahalary 22.500 semiz bakuda duran cekip 35 manatdan berip bilyan alja...

4.500 TMT
Дуйе
Дуйе
2 gün öň

Gökdepe

кошекли дуйе 12. 19 аралык. гисир дуйе 2 сани 8 мун манат. огшук ине...

8.000 TMT
düýe
düýe
2 gün öň

Tejen

düýe ýitdi ýiten Ýeri pitişni tapana baýrak bar taqma çep yzki butda...

Kosekli duyeler
Kosekli duyeler
2 gün öň

Gyzylarbat

Kosekli duyeler iki sany bar yas mal ikisem 2nji garnynda yuwas hic ye...

31.000 TMT
duluçly düýe
duluçly düýe
2 gün öň

Türkmenbaşy

üç-nji garny bogaz duluçly düýe ýuwas düýe dulujy inen urwalyk abmen ...

25.000 TMT
Kosekli duye
Kosekli duye
3 gün öň

Büzmeýin

yuwas sagdyn tohum mal kim barsada sagdyrya suna jan edayin tohum mal ...

9.000 TMT
kosekli duye
kosekli duye
3 gün öň

Türkmenbaşy

kosekli duye arassa yuwas mal kim baryp sagsa sagybermeli danmak gerek...

11.000 TMT
Howur Erkek
Howur Erkek
3 gün öň

Kaka

Howur erkek surude gezip yoren yagdayyna soz yok bahada onusuk bar alj...

12.000 TMT
köşekli düýe
köşekli düýe
3 gün öň

Gökdepe

1

köşekli düýe 5 garna botlan ýuwaş kim barsa sagdyrýa bahada oñşuk bar...

13.000 TMT
kosekli  duye
kosekli duye
3 gün öň

Babadaýhan

birinjy garny yuwas mal malla mesele yok urlasyk ba...

11.400 TMT
Kösekli duýe
Kösekli duýe
3 gün öň

Çoganly

Ýerli mal sagylyp ýörlen ýuwaşşa iki tarapyndanam baryp sagybermeli ýu...

17.000 TMT
Köşekli düýe
Köşekli düýe
3 gün öň

Çoganly

Ýerli ýuwaş mal iki tarapyndanam arkayyn sagybermeli gelip sagyp görup...

17.000 TMT
Köşekli düýe
Köşekli düýe
3 gün öň

Mary

1

Düýe ýuwaş gaty ýuwaş körpe köşek inenje akmaýa köşek 4 köşegi düýä s...

12.000 TMT
köşekli Düýe
köşekli Düýe
3 gün öň

Mary

2

yuwas hasiyeti gowy iki sany kosekli Düýe ,aljaga onusuk bolor 5 we 2 ...

23.000 TMT
Дуе
Дуе
3 gün öň

Jebel

2

Сагым биляни бар билмейани бар бахалары жанда 11000 ден 18000е ченли а...

Torum
Torum
3 gün öň

Gökdepe

4

gowy Mal Ýeri talhany...

3.500 TMT
Köşekli düýe
Köşekli düýe
3 gün öň

Türkmenbaşy

Täze botlady 5-nji garyn ýaş düýe. Urbalyk etmäge bolýar süýdi narmaln...

14.000 TMT
дуе
дуе
3 gün öň

Gumdag

инен дуе аягыны агырдып гелди ерине кошекли дуе болса устинин пулыны б...

8 TMT
kosekli duye
kosekli duye
3 gün öň

Bereket

malyn yagdayy gowy baha 52 mil onsyk bar...

duye
duye
3 gün öň

Balkanabat

5

duye yitdi bekdas gergenek budunyn gurygynyn cykyan YERinde kese cyzyk...

2.000 TMT
Kosekli duye
Kosekli duye
10.06.2024

Türkmenbaşy

2

Ylalasyk bar.Suydi gowy beryar...

13.000 TMT
Köşekli Düýe
Köşekli Düýe
10.06.2024

Wekilbazar

4

köşekli düýe sürüde gezip ýören sagylanok...

10.000 TMT
kosekli duye
kosekli duye
10.06.2024

Türkmenbaşy

5nji kosegi yuwas duye galany janda (Gyzylgaya)...

15.000 TMT
Düý
Düý
10.06.2024

Kaka

15 baş...

1.050 TMT
Düye
Düye
10.06.2024

Balkanabat

4

düye yitdi.tagmasy iki gulagy çäk daş gulagynyň ujy alyk. bogazynda we...

1.000 TMT
Дуе.Инен.Кошекли.
Дуе.Инен.Кошекли.
10.06.2024

Tejen

Дуе.Инен.Кощекли.Тохум.Мал....

15.000 TMT
Köşekli düýe
Köşekli düýe
10.06.2024

Mary

3

körpe köşekli düýe ýuwaş beter ýuwaş köşegi erkek işdäsi gowy süt 1Lit...

9.000 TMT
Köşekli düýe
Köşekli düýe
09.06.2024

Gyzylarbat

Arassa arwana torumly dűýe .Torumy inen. 6 botlan. Häzir hem sagylýar....

11.000 TMT
düýe
düýe
09.06.2024

Jebel

3

köşekli düýe ýeri Jebel...

18.000 TMT
kosegil Duye
kosegil Duye
09.06.2024

Bäherden

KOSEGIL DUYE 3 NJI GARNA SUDIL DUYE HAYSY TARAPYNDAN BARSAN SAGDYRYA Y...

15.000 TMT
Köşekli düýe
Köşekli düýe
09.06.2024

Gökdepe

Tohum mal alarmana oñşuk bar...

13.000 TMT
semiz.owşyk.çekim
semiz.owşyk.çekim
09.06.2024

Gökdepe

2

jilkasi.45.mant..her.haýsi.bar.diri.22.28....

4.400 TMT
Kosekli duye
Kosekli duye
09.06.2024

Mary

9

yas koseklem ba uly torymly koseklem ba abmenem bolya masyn bn...

13.000 TMT
Köşekli düýe
Köşekli düýe
09.06.2024

Aşgabat

Köşekli düýe onsuk bolar ussunne 2 garny kosegi erkek yuwas mal...

11.600 TMT
köşekli düýe
köşekli düýe
08.06.2024

Gumdag

köşekli duye 3 botlan köşegi inen süýdi 2 ýarym aralykda ýuwaş düýe bo...

12.000 TMT
gadym kuyze
gadym kuyze
08.06.2024

Gökdepe

5

gadym kuyze arassa gowy zat gorup bolya onsuk bar...

5.000 TMT
Košekli duyeler
Košekli duyeler
08.06.2024

Türkmenbaşy

4

košekli duyeler babalar 50 mlndan 100 mlna cenlim oňsuo bar...

20.000 TMT
Köşekli düýe
Köşekli düýe
08.06.2024

Bäherden

Tohum duye hasiyeti gaty gowy kim barsa arkaýyn sagdyrya gelip sagyp g...

13.000 TMT
Duye
Duye
08.06.2024

Türkmenbaşy

Balkan welayaty Ybyk obasy bahasy 13.000 suydi gawy yuwas yas duye onu...

13.000 TMT
Kosekli Duye
Kosekli Duye
08.06.2024

Jebel

Kosekli duye 5 nji garny duya soz yok...

70 TMT
Dúýe
Dúýe
08.06.2024

Kaka

ýagdaýlary gowy abat soýsoñom bolýa bahalar 35mln 37 mln ylalaşyk yla...

14.400 TMT
Düýe
Düýe
08.06.2024

Esenguly

1

2 botlan ýuwaş düýe Baha koneden 40 mln...

8.000 TMT
Oy haywanlary
Oy haywanlary
08.06.2024

Mary

4 guzlan...

12.000 TMT
duye
duye
08.06.2024

Gökdepe

Duye yuwas söz yok sudı gowy gelip goraymelı ucıncı garny onsuk bar k...

17.000 TMT
Köşekli düýe
Köşekli düýe
08.06.2024

Balkanabat

Köşekli düýe, köşegi inen. Şu wagt duran ýeri: Hasan obasy....

14.000 TMT
Kosekli duye
Kosekli duye
07.06.2024

Türkmenbaşy

Kosekli duye onsuk bolar yeri gyzylgaya...

15.000 TMT
kòşekli dùýe
kòşekli dùýe
07.06.2024

Balkanabat

sùytli ýuwaşjak kòşekli dùýe ýeri burgun obasy baha 65 mln...

13.000 TMT
Ogşuk
Ogşuk
07.06.2024

Bäherden

oşuk sagdyn söz ýok imlenip duran inen Mal oñuşuk bolar üstinde...

3.400 TMT
Köşekli düýe
Köşekli düýe
07.06.2024

Tejen

Ylalaşyk bolar janlaşaýyñ...

11.000 TMT
Duye
Duye
07.06.2024

Gumdag

2

Duye kosekli 5nji kosegi suytli kosegide erkek...

11.000 TMT
Erkek
Erkek
07.06.2024

Kaka

Erkek yagdayy suratda gornusi yaly kemi yok bahada onusuk bar gyssagly...

12.000 TMT
Ýitirlen düýeler
Ýitirlen düýeler
07.06.2024

Gyzylarbat

Gara düýe tagmasy çep gapdalynda boýnunda Г М , budunda R harp bar. al...

Köşekli düýe
Köşekli düýe
06.06.2024

Sakarçäge

7

Bogaz düýe. Ýanynda 1,5 ýaş torumy bar. Ýuwaş tohum mal. Üçünji garyn ...

12.000 TMT
Köşekli Düýe
Köşekli Düýe
06.06.2024

Türkmenbaşy

1

köşekli düýe 5-nji köşegi, 14 ýaşynda, iýun aýynyň 3 ine botlan, köşeg...

10.000 TMT
Arwana tohum düýeler
Arwana tohum düýeler
06.06.2024

Sakarçäge

Arwan düýe 4nji garny agzyna seretsen süýdi mesele ýok bahasynam ýokar...

kosekli duye
kosekli duye
06.06.2024

Balkanabat

Kosekli duýe 65 mln yeri Burgun obasy...

13.000 TMT
DUYE
DUYE
06.06.2024

Balkanabat

2

erkek duye erkeğe söz yok bahada onsuk bolar yeri Kariz 7 yasynda...

12.000 TMT
Koşekli dùýe ýaşajyk
Koşekli dùýe ýaşajyk
06.06.2024

Aşgabat

3

Dùýeler ýuwaş mal çagada sagdyrýa ýeri bagyrda saklanýa gumuñ dùýesi 2...

13.000 TMT
arwana duyeler
arwana duyeler
06.06.2024

Sakarçäge

3

arwana duyeler suytli kosekli duye yuwasja mal yeri sakarcage janlasay...

60.000 TMT
Kosekli duye
Kosekli duye
06.06.2024

Babadaýhan

1

kosekli duye 4.5 garny gaty sutli yuvas mal malla mesele yok gelip gor...

14 TMT
Köşekli düye
Köşekli düye
06.06.2024

Babadaýhan

2

Kosekli duye 2 garny yuvas kim barsa sagdyryp dur kosegi inen sutli m...

15 TMT
Kosekli duye
Kosekli duye
05.06.2024

Sakarçäge

Arassa arwana tohum yuwas suydi gowy kosegi inen...

12.000 TMT
Düýeler
Düýeler
05.06.2024

Tejen

1

köşegi bilen bile ylalaşyk ba gowy...

10.000 TMT
erkek
erkek
05.06.2024

Aşgabat

2

erkek duye 3 yasap gecen abmen bar kosekli duye bilen...

12.000 TMT
Dúye
Dúye
05.06.2024

Jebel

kosekli duye sagdyn gowy mal bahasy janda onusuk bolor aljak jan edip ...

12.000 TMT
düýe
düýe
05.06.2024

Şabat etr.

5

täze dogan oñşuk bolar...

20.000 TMT
Köşekli  düýe
Köşekli düýe
05.06.2024

Bäherden

2

Köşekli düýeler. Koşeklerl erkek.Häsiýetl gaty gowy. Süýdl or...

12.000 TMT
duye
duye
05.06.2024

Türkmenbaşy

bakylan duye. kg 36m berjek....

36 TMT
Arwana duye 3 garny
Arwana duye 3 garny
04.06.2024

Mary

3

Arwana duye 2 yašan inen košekli bar yanynda duye gayan 2025 fewralda ...

14.000 TMT
Duye
Duye
04.06.2024

Türkmenbaşy

1

Duye yagdaýy gouy kosegi erkek 4 botlan suydi gouy az owlak onshuk b...

16.000 TMT
Duye kosekli
Duye kosekli
04.06.2024

Ak bugdaý etraby

Kosekli düýeler ikisem tohum beyik yerli mal biri 3 botlan beýlekisi 2...

16.000 TMT
duye kosekli
duye kosekli
04.06.2024

Gökdepe

1

Kosekli düýeler ikisem tohum beyik yerli mal biri 3 botlan beýlekisi 2...

16.000 TMT
Erkek owsuk
Erkek owsuk
03.06.2024

Babadaýhan

3

2 yasan erkek owsuk YERli iYERmen mal ylalasyk azovlak bolya baha 22 m...

4.400 TMT
Kosekli duye
Kosekli duye
03.06.2024

Türkmenbaşy

1

kosekli duye yuwas nogta tanap gerekdal goni sagybermeli suydi gowy on...

13.500 TMT
köşekler
köşekler
03.06.2024

Gurbansoltan Eje

15

1,5 - 2 ýaş arasyndaky köşekler, arassa , ýagdaýlary gowy sagdyn ylala...

5.000 TMT
köşekli düýe
köşekli düýe
03.06.2024

Daşoguz

Düýe bogaz.köşegi bn...

15.000 TMT
kõşekli duye
kõşekli duye
02.06.2024

Sakarçäge

satlyk köşekli duye bar köşejigi erkek ikinji garny duye gaty gowy w...

13.000 TMT
kosegli duye
kosegli duye
02.06.2024

Mary

3

yerli duye yuwas kossegi inen gyssagly gyssagly yllalasyk bollar...

11.000 TMT
düýe arwana
düýe arwana
02.06.2024

Sakarçäge

arwana düýe 3 nji garny köşegi bar ýeri sakarçäge şäheri arkaýyn hawar...

11.000 TMT
Duluc
Duluc
02.06.2024

Bereket

Gayalyk Duluc erkege coken yuwas yagdayy gowy obmen hodurlabermeli onu...

9.000 TMT
Kõşekli düye
Kõşekli düye
02.06.2024

Çärjew

Kõşekli düýe ikinji garyn...

9.000 TMT
Kõşekli düye
Kõşekli düye
02.06.2024

Çärjew

Kõşekli düýe ikinji garyn...

9.000 TMT
Satlyk düye
Satlyk düye
02.06.2024

Çärjew

Erkek akda duye 5 yaşynda bahasy jańda...

kosekli duye
kosekli duye
01.06.2024

Gökdepe

1

birinji garny yuwas mal...

13.000 TMT
Köşekli düýe
Köşekli düýe
01.06.2024

Bäherden

3

Köşekli düýe dördinji köşegi köşegi täze boldy inenje köşegem südinede...

12.000 TMT
kòsekli düye
kòsekli düye
01.06.2024

Sakarçäge

arwana. gowy kosekli. düye. kosegi erkek süti gowy ýuwas...

14.000 TMT
Düýe köşekli
Düýe köşekli
31.05.2024

Balkanabat

Ýaşy ulalşan suydi gowy kosegi erkek yuwaslygyna soz yok Oňşuk bolar 7...

14.600 TMT
Kosekli duye
Kosekli duye
31.05.2024

Gumdag

100mln onsuk bar yeri Bugdayly...

20.000 TMT
Dvye kosekli
Dvye kosekli
31.05.2024

Bereket

dvye kosekli 2nji botlat xer sagymyna 2.5 svyt berya burgunda saxere ...

14.000 TMT
kosekli duye
kosekli duye
31.05.2024

Sakarçäge

janlsayyn...

12.000 TMT
köşekli düýe
köşekli düýe
31.05.2024

Sakarçäge

Köşekli düýe ikinji garny köşegi erkek ýuwaş süýtli tohum düýe bahada ...

11.000 TMT
Duye kosekli
Duye kosekli
31.05.2024

Bäherden

3

Köşekli düýeler ikisem tohum beýik ýerli mal biri 3 botlan beýlekisi ...

16.000 TMT
Duye kosekli
Duye kosekli
31.05.2024

Garadamak Şor

Kosekli düýeler ikisem tohum beýik ýerli mal biri 3 botlan beýlekisi 2...

16.000 TMT
Köşekli Düýe
Köşekli Düýe
31.05.2024

Tejen

Ylalaşyk bar....

16.000 TMT
ogşvk 3 vaşar
ogşvk 3 vaşar
30.05.2024

Ýaşlyk

vagdavy gowy ivermen toxum ylalaşyk bolar...

6.000 TMT
торум
торум
30.05.2024

Türkmenbaşy

2

эркек торум...

3.800 TMT
Düýe owşygy bilen
Düýe owşygy bilen
30.05.2024

Gökdepe

1

Gysyr duye owşygy bilen az owlak onşyk bolar...

15.000 TMT
Satlyk duye
Satlyk duye
29.05.2024

Bereket

4

Düýä soz yok yuwas suytli kosegi erkek gelip gorup bilyaniz Yerleysan ...

13.000 TMT
erkek
erkek
29.05.2024

Türkmenbaşy

2

ýeri gürje obasy..shy nomra jn edan almasam...

12.000 TMT
düýe   torumly
düýe torumly
29.05.2024

Tejen

3

düýe erkege çöken torumly gyssagly pul gerek bolup satýan mal edinmåne...

13.000 TMT
Koşekli duye
Koşekli duye
29.05.2024

Bäherden

3

Korpe koşekli duye mal edinjege yuwaş tohum suytli mal...

13.000 TMT
 Köşekli düýeler bar.
Köşekli düýeler bar.
29.05.2024

Gökdepe

Tohum ýuwaş düýeler kim barsa sagdyrýa irdenki sagymy 3-4 litre golaý ...

26.000 TMT
Dūýe
Dūýe
29.05.2024

Türkmenbaşy

3

Goýmat obasy ýaşajyk dùýe byr sagymda 5litir berýân...

15.000 TMT
Кошекли дуе  4-нжи гарны.
Кошекли дуе 4-нжи гарны.
29.05.2024

Tejen

Сатлык дуе гысаглы хасиети юваш. Арвана ...

13.000 TMT
Düýe
Düýe
29.05.2024

Türkmenbaşy

5

Goýmat obasy...

14.000 TMT
Kösekli duye
Kösekli duye
28.05.2024

Türkmenbaşy

2

Ylalasyk bar...

16.000 TMT
düýeler
düýeler
28.05.2024

Garadamak

2

düýelerin hersi 17 den yuwas mallar ikisem iyermen suydem berip dur g...

17.000 TMT
Duye
Duye
28.05.2024

Balkanabat

85 mln koshege bn suytli duye onsuk ba...

Düýe
Düýe
27.05.2024

Bereket

4

Dört botlan düýe, inen köşegi bar. Bereket etrap Ýasga obasy.Oñşuk bol...

Köşekli düye
Köşekli düye
26.05.2024

Türkmenbaşy

Köşekli düye yashy ulalşan..Erkek köşegi bar 4 aylyk köşek..Bahasy 60m...

12.000 TMT
duye
duye
26.05.2024

Sakarçäge

1

erkek duye...

6.000 TMT
kosekli duye
kosekli duye
26.05.2024

Türkmenbaşy

2

yuwas suytli duye kosegi inen...

14 TMT
Düýe satlyk. Верблюд
Düýe satlyk. Верблюд
25.05.2024

Sakarçäge

2

Продается верблюд за очень низкой цене. Düýe satylýar. 50 mln köne pu...

10.000 TMT
duye
duye
25.05.2024

Türkmenbaşy

6

obmen bar...

6.000 TMT