Найдено всего 159 результата
Oğşuk
Oğşuk
şu wagt

Туркменбаши

biri erkek ....gara torum inen ..ÿeri Kojman..ulysy 4 müñ. kiçisi 3müñ...

7.000 TMT
ogşuk
ogşuk
şu wagt

Гумдаг

bakyda duran ogśuk öldürüp 210dan berjek köneden puldan...

Ogşuklar
Ogşuklar
3 sag öň

Гёкдепе

ikisem inen ogşuklar akja ogşuk 35 mln goñurja ogşuk 25 mln aljaga oñ...

5.000 TMT
sygyr
sygyr
3 sag öň

Анев

bakyma duran sygyr 5 guzlan çekime bolanok dine diri aljaga söwda bol...

7.500 TMT
Düye
Düye
5 sag öň

Балканабат

5

düye yitdi.tagmasy iki gulagy çäk daş gulagynyň ujy alyk. bogazynda we...

1.000 TMT
duye
duye
6 sag öň

Балканабат

5

duye yitdi bekdas gergenek budunyn gurygynyn cykyan YERinde kese cyzyk...

2.000 TMT
duluçly düýe
duluçly düýe
6 sag öň

Туркменбаши

üç-nji garny bogaz duluçly düýe ýuwas düýe dulujy inen urwalyk abmen ...

25.000 TMT
Torumly düýe
Torumly düýe
20 sag öň

Гуртли

torumly duye duye gysyr bahada onusuk bolar...

16.500 TMT
kòsekli düye
kòsekli düye
20 sag öň

Сакарчага

1

arwana. gowy kosekli. düye. kosegi erkek süti gowy ýuwas...

14.000 TMT
owşuk
owşuk
21 sag öň

Гёкдепе

her haýsi bar...

3.800 TMT
kosekli duye
kosekli duye
22 sag öň

Бахарден

1

kosekli duye sagyn bilya yuwas arkayyn sagybermeli...

11.000 TMT
Kosekli duyeler
Kosekli duyeler
22 sag öň

Бахарден

kosekli duyeler 5 sany barsam sagyn bilya gaty gowy yuwas duyeler janl...

11.000 TMT
owşuk
owşuk
23 sag öň

Гёкдепе

1

ýeri talhany...

4.000 TMT
Kosekli duyeler
Kosekli duyeler
düýn

Гызыларбат

Satlyk Kosekli duyeleer hemmesi satlyk,yas,suytli,yuwas,bahalaryny ust...

Koşekli Duýe
Koşekli Duýe
düýn

Гёкдепе

ýaş dùýe sùýdi az bakynma gowy mal bereniñi iýýà aljaga oñşuk bar biri...

8.500 TMT
torum
torum
düýn

Балканабат

erkek torum...

4.100 TMT
kosekli duye
kosekli duye
düýn

Берекет

kosekli duyeler bar 7 sany bahalary 50 mil 67mil aralyk onsyk bar sayl...

Düýe
Düýe
düýn

Гумдаг

Ogşuk inen sagdynja mal...

4.400 TMT
Dùýe
Dùýe
düýn

Туркменбаши

Balkan welaýaty Tūrkmenbaşy etraby Goýmat obasy ikilenji botlan dùýe s...

15.000 TMT
gadym kuyze
gadym kuyze
düýn

Гёкдепе

6

gadym kuyze arassa gowy zat gorup bolya onsuk bar...

5.000 TMT
Кошегли Дуе
Кошегли Дуе
düýn

Чарджоу

6

4 nji garyn due 1 uly hojalygy epleýan düe süýdi bilen galany jan...

15.000 TMT
Кошегли Дуе
Кошегли Дуе
düýn

Чарджоу

6

Aljak adam jaň...

13.000 TMT
düýe
düýe
düýn

Берекет

3

oňsuk bolar gyssagly kösegi ýok köşekden çykan aljan jaň edsin ýaşy ul...

7.000 TMT
Kosekli duye
Kosekli duye
düýn

Туркменбаши

Kosekli duye onsuk bolar yeri gyzylgaya...

14.000 TMT
Kosekli duye
Kosekli duye
düýn

Туркменбаши

kosekli duye onsuk bolar yeri gyzylgaya...

12.000 TMT
Düýe ýitdi
Düýe ýitdi
2 gün öň

Балканабат

Düýe ýitdi tagmasy edil suratdaky ýaly tapana 100 baýragy bar botlan ...

tohym okizler
tohym okizler
2 gün öň

Бузмеин

15.milyonnan 17.500.milyon.aralyk.onsyk bar dasdafgasy mugyt gyssagly ...

3.000 TMT
owşuk.inen.2.sani
owşuk.inen.2.sani
2 gün öň

Гёкдепе

2

owşuk.inen.2.sani.bar.gapyki..19500....

3.900 TMT
Duye kosekli
Duye kosekli
2 gün öň

Сакарчага

2 -nji garny kosegi erkek ylalasyk bar....

12.000 TMT
Okuz
Okuz
2 gün öň

Бахарден

2

Tohum okuz gaty gowy zat yas bakyda Duran tohumy gaty gowy baha 31 mil...

6.000 TMT
düýeler
düýeler
2 gün öň

Мургап

ylalşyk bar...

14.000 TMT
KÖŞEKLI DÜŶE.
KÖŞEKLI DÜŶE.
2 gün öň

Сакарчага

KÖŞEKLI DÜŶE SÜŶDI GATY GOWY....

12.000 TMT
Duye
Duye
2 gün öň

Бахарден

sagym bilýa ýuwaş garry däl...

11.000 TMT
gayan ogsuk
gayan ogsuk
2 gün öň

Бахарден

2

gayan ogsuk botlamaly . Mal yuwasja duye edinmane alyp galanym tohum ...

9.000 TMT
Düý
Düý
3 gün öň

Кака

15 baş...

1.050 TMT
ogsyk
ogsyk
3 gün öň

Эсенгулы

1

3ay gapda duran semiz mal toya sadaka cekip berjek yeri Garadepe sygrd...

45 TMT
Kőşekli Dúýe
Kőşekli Dúýe
3 gün öň

Туркменбаши

Ýaşy uly ýuwaş köşegi erkek...

13.000 TMT
Kösekli duýe
Kösekli duýe
3 gün öň

Чоганлы

1

Ýerli mal sagylyp ýörlen ýuwaşşa iki tarapyndanam baryp sagybermeli ýu...

17.000 TMT
Köşekli düýe
Köşekli düýe
3 gün öň

Ашхабад

Mal edinjege suydi azyrak 2garny yuwas mal...

10.000 TMT
abmen.
abmen.
3 gün öň

Бузмеин

admen mal.bilen goleli sygyr okiz tuwe tapawdy yok usdi. nagyt gelip.g...

5.000 TMT
dùÿe
dùÿe
3 gün öň

Каракумский этрап

1

ÿagdaÿy gowy tohumlyk ÿuwaśja sagymlyk bahsy 16 mùñ ylaśyk ba gyssagly...

Düýe
Düýe
3 gün öň

Туркменбаши

4

Satlyk düýe 50 milýondan 100 milýona çenli içinde maýada bar...

Верблюды
Верблюды
3 gün öň

Яшлык

Овшук бакылан 4саны...

6.000 TMT
Дуе.Инен.Кошекли.
Дуе.Инен.Кошекли.
3 gün öň

Теджен

Дуе.Инен.Кощекли.Тохум.Мал....

15.000 TMT
Kosegil duye
Kosegil duye
20.06.2024

Бахарден

Kosegil Duye gaty yuwas mal gelip sagyp goraymeli onysyk bar...

13.000 TMT
kosek
kosek
20.06.2024

Теджен

Erkek torum jany sag yatakda duran dine aljak jan etsin gyssagly satyl...

2.800 TMT
Owsuk
Owsuk
20.06.2024

Бузмеин

bahalary 22.500 semiz bakuda duran cekip 35 manatdan berip bilyan alja...

4.500 TMT
Köşekli düýe
Köşekli düýe
19.06.2024

Чоганлы

Ýerli ýuwaş mal iki tarapyndanam arkayyn sagybermeli gelip sagyp görup...

17.000 TMT
satlyk duye
satlyk duye
19.06.2024

Мары

satlyk arwana kosekli duyeler erkek duyelerm bar gerek adam jan etsin ...

12.000 TMT
köşeli düye
köşeli düye
19.06.2024

Гумдаг

düye gowy sagdyn mal yuwasjak mal 1nji garny kosegi erkek sagdynja bah...

15.000 TMT
Kosekli duye
Kosekli duye
19.06.2024

Бузмеин

Yas mal 1 garny tohum mal kosegi erkek suydi azyrak bakynjaklar un gat...

9.000 TMT
Kosekli duye
Kosekli duye
19.06.2024

Туркменбаши

1

Duyeler yuwas nogta tanap gerekdal goni sagybermeli suydi gowy onusyk ...

13.500 TMT
erkek ogşyk
erkek ogşyk
19.06.2024

Берекет

4

çekip berjek köneden 175den. ŷasga oba...

Duye
Duye
19.06.2024

Эсенгулы

1

sütlü Duyan tohumy gaygyly boğaz...

7.200 TMT
ogşuk
ogşuk
19.06.2024

Гёкдепе

2 sani bar el çop iýip ýoren arassa mal işdàsi sagdyn kilesi 140 -150 ...

5.400 TMT
Köşekli düyeler
Köşekli düyeler
18.06.2024

Туркменбаши

Saglyk düyeler bar 14-15 000 manat baharlar aralygymda onusyk bolar gy...

15.000 TMT
kòşekli dùýe
kòşekli dùýe
18.06.2024

Балканабат

sùytli ýuwaşjak kòşekli dùýe ýeri burgun obasy baha 65 mln...

13.000 TMT
Düye
Düye
18.06.2024

Гёкдепе

2

Duyeler surusi bn bar satlyk sagym duyelerem bar suydinde mesele yok 4...

18.000 TMT
Duye
Duye
18.06.2024

Мары

Semiz gysyr duye meydanna.ylalasyk bar.kosekli bilen obmen bolyar....

12.000 TMT
köşekli düýe
köşekli düýe
18.06.2024

Гёкдепе

1

köşekli düýe 5 garna botlan ýuwaş kim barsa sagdyrýa bahada oñşuk bar...

13.000 TMT
Köşekli düýe
Köşekli düýe
18.06.2024

Векильбазар

5

arassa gowy ýerli mal. mal edinjege gaty gowy öwüp oturjakdäl. 4 ji ga...

17.000 TMT
Satlyk düýeler
Satlyk düýeler
17.06.2024

Ашхабад

2

satlyk Arwana tohumlyk duyeler kosekli duyelerem bar erkek duyelerem b...

12.000 TMT
satlyk düýe
satlyk düýe
17.06.2024

Мары

satlyk kosekli duye tohumy arnowa bahasy 50 mln gerek adam jan etsin...

12.000 TMT
дуйелер
дуйелер
17.06.2024

Сакарчага

бир кошекли дуйе бир эне дуйе...

27.000 TMT
DÜÝE
DÜÝE
17.06.2024

Этрек

Ýitig düýe. Tagmasy: Çep budunda B harp, onuñ eteginde üsti kese çyzy...

1.000 TMT
ördek sesiz gak gak
ördek sesiz gak gak
17.06.2024

Бузмеин

erkek sesiz 1 gak gak 3 sany...

150 TMT
Bogaz duye
Bogaz duye
17.06.2024

Балканабат

Bogaz duye suydune hic hilli soz yok 7nji garny onsuk hokman bolar!!!...

11.000 TMT
Arwana tohum düýeler
Arwana tohum düýeler
17.06.2024

Сакарчага

Arwan düýe 4nji garny agzyna seretsen süýdi mesele ýok bahasynam ýokar...

ýiten dùýe
ýiten dùýe
17.06.2024

Джебел

1

dùye tapana baýragy bar daš ýùzinde toýnyk budunda k ksynyñ asagynda k...

1.000 TMT
Düýe köşekli
Düýe köşekli
17.06.2024

Балканабат

Ýaşy ulalşan suydi gowy kosegi erkek yuwaslygyna soz yok Oňşuk bolar 7...

14.600 TMT
Köşekli düýe
Köşekli düýe
16.06.2024

Гёкдепе

Tohum mal alarmana oñşuk bar...

13.000 TMT
köşekli düÿe
köşekli düÿe
15.06.2024

Туркменбаши

köşekli düÿe bahada oňuşuk bar...

16.000 TMT
torum
torum
15.06.2024

Гёкдепе

1

bolýan Ýeri 15mln inen...

3.000 TMT
DUYE
DUYE
15.06.2024

Балканабат

4

erkek duye erkeğe söz yok bahada onsuk bolar yeri Kariz 7 yasynda...

12.000 TMT
Koşekli dùýe ýaşajyk
Koşekli dùýe ýaşajyk
15.06.2024

Ашхабад

3

Dùýeler ýuwaş mal çagada sagdyrýa ýeri bagyrda saklanýa gumuñ dùýesi 2...

13.000 TMT
Kòşekli dùyeler
Kòşekli dùyeler
14.06.2024

Джебел

Yuwas duyeler yupsiz sagdyryarlar 70-75 mln aralykda...

15.000 TMT
kosekli duyeler
kosekli duyeler
14.06.2024

Теджен

kosekli duyeler , saylap alybermeli yas yerli mallar(yeri tejen) , 6-7...

16 TMT
Köşekli düýe
Köşekli düýe
14.06.2024

Векильбазар

Köşekli düýe...

8.500 TMT
Köşek
Köşek
14.06.2024

Векильбазар

Köşek...

5.500 TMT
kosekli duye
kosekli duye
14.06.2024

Гёкдепе

taze meydandan gelen hasyetleri yuwas ikisini alana onusuk bolar....

28.000 TMT
огшык
огшык
14.06.2024

Берекет

1

йитгы..тапна..байрагы.бар..тагма.атнак.нокт.бар.тутаралк....

düýe
düýe
14.06.2024

Берекет

7

Uly düýe õzi ýuwaş mal, sagmak üçin aýal erkek tapawudy yok. Bahasyn...

12.000 TMT
torum,ogşuk
torum,ogşuk
14.06.2024

Джебел

iki sany bakylan torum.biri 21 mln beyleki 25 mln cekimede bolya...

5.000 TMT
Düye kosekli
Düye kosekli
13.06.2024

Бахарден

Duye yuwas, arkayyn sagdyryar, 2 garny, onusyk bar, gyssagly...

13.000 TMT
Ogşuk
Ogşuk
13.06.2024

Берекет

Ýagdaý govy imde dur 3 aý oñşk bar. köndn 30 mln...

Yetim kösek
Yetim kösek
13.06.2024

Туркменабат

4

ejesi yok kösek yetim...

2.000 TMT
Düýe
Düýe
13.06.2024

Теджен

Ýagdaýy arassa mal 5-nji garny köşegi inen enesiniň,köşeginiň taby gow...

11.500 TMT
Дуйе
Дуйе
12.06.2024

Шабатский этрап

5

Торумли дуйе торумы инен бахада ылалашык устунде...

8.000 TMT
Дуйе
Дуйе
12.06.2024

Гёкдепе

кошекли дуйе 12. 19 аралык. гисир дуйе 2 сани 8 мун манат. огшук ине...

8.000 TMT
düýe
düýe
12.06.2024

Теджен

düýe ýitdi ýiten Ýeri pitişni tapana baýrak bar taqma çep yzki butda...

Kosekli duye
Kosekli duye
11.06.2024

Бузмеин

yuwas sagdyn tohum mal kim barsada sagdyrya suna jan edayin tohum mal ...

9.000 TMT
kosekli duye
kosekli duye
11.06.2024

Туркменбаши

kosekli duye arassa yuwas mal kim baryp sagsa sagybermeli danmak gerek...

11.000 TMT
kosekli  duye
kosekli duye
11.06.2024

Бабадайхан

birinjy garny yuwas mal malla mesele yok urlasyk ba...

11.400 TMT
Дуе
Дуе
11.06.2024

Джебел

4

Сагым биляни бар билмейани бар бахалары жанда 11000 ден 18000е ченли а...

Köşekli düýe
Köşekli düýe
11.06.2024

Туркменбаши

Täze botlady 5-nji garyn ýaş düýe. Urbalyk etmäge bolýar süýdi narmaln...

14.000 TMT
Kosekli duye
Kosekli duye
10.06.2024

Туркменбаши

2

Ylalasyk bar.Suydi gowy beryar...

13.000 TMT
Köşekli Düýe
Köşekli Düýe
10.06.2024

Векильбазар

4

köşekli düýe sürüde gezip ýören sagylanok...

10.000 TMT
kosekli duye
kosekli duye
10.06.2024

Туркменбаши

5nji kosegi yuwas duye galany janda (Gyzylgaya)...

15.000 TMT
semiz.owşyk.çekim
semiz.owşyk.çekim
09.06.2024

Гёкдепе

2

jilkasi.45.mant..her.haýsi.bar.diri.22.28....

4.400 TMT
Kosekli duye
Kosekli duye
09.06.2024

Мары

9

yas koseklem ba uly torymly koseklem ba abmenem bolya masyn bn...

13.000 TMT
Košekli duyeler
Košekli duyeler
08.06.2024

Туркменбаши

5

košekli duyeler babalar 50 mlndan 100 mlna cenlim oňsuo bar...

20.000 TMT
Köşekli düýe
Köşekli düýe
08.06.2024

Бахарден

Tohum duye hasiyeti gaty gowy kim barsa arkaýyn sagdyrya gelip sagyp g...

13.000 TMT
Duye
Duye
08.06.2024

Туркменбаши

Balkan welayaty Ybyk obasy bahasy 13.000 suydi gawy yuwas yas duye onu...

13.000 TMT
Kosekli Duye
Kosekli Duye
08.06.2024

Джебел

Kosekli duye 5 nji garny duya soz yok...

70 TMT
Düýe
Düýe
08.06.2024

Эсенгулы

2

2 botlan ýuwaş düýe Baha koneden 40 mln...

8.000 TMT
Oy haywanlary
Oy haywanlary
08.06.2024

Мары

4 guzlan...

12.000 TMT
duye
duye
08.06.2024

Гёкдепе

1

Duye yuwas söz yok sudı gowy gelip goraymelı ucıncı garny onsuk bar k...

17.000 TMT
Köşekli düýe
Köşekli düýe
08.06.2024

Балканабат

Köşekli düýe, köşegi inen. Şu wagt duran ýeri: Hasan obasy....

14.000 TMT
Ogşuk
Ogşuk
07.06.2024

Бахарден

oşuk sagdyn söz ýok imlenip duran inen Mal oñuşuk bolar üstinde...

3.400 TMT
Köşekli düýe
Köşekli düýe
07.06.2024

Теджен

Ylalaşyk bolar janlaşaýyñ...

11.000 TMT
Duye
Duye
07.06.2024

Гумдаг

2

Duye kosekli 5nji kosegi suytli kosegide erkek...

11.000 TMT
Ýitirlen düýeler
Ýitirlen düýeler
07.06.2024

Гызыларбат

Gara düýe tagmasy çep gapdalynda boýnunda Г М , budunda R harp bar. al...

kosekli duye
kosekli duye
06.06.2024

Балканабат

Kosekli duýe 65 mln yeri Burgun obasy...

13.000 TMT
arwana duyeler
arwana duyeler
06.06.2024

Сакарчага

3

arwana duyeler suytli kosekli duye yuwasja mal yeri sakarcage janlasay...

60.000 TMT
Kosekli duye
Kosekli duye
06.06.2024

Бабадайхан

1

kosekli duye 4.5 garny gaty sutli yuvas mal malla mesele yok gelip gor...

14 TMT
Köşekli düye
Köşekli düye
06.06.2024

Бабадайхан

3

Kosekli duye 2 garny yuvas kim barsa sagdyryp dur kosegi inen sutli m...

15 TMT
Kosekli duye
Kosekli duye
05.06.2024

Сакарчага

Arassa arwana tohum yuwas suydi gowy kosegi inen...

12.000 TMT
Düýeler
Düýeler
05.06.2024

Теджен

1

köşegi bilen bile ylalaşyk ba gowy...

10.000 TMT
erkek
erkek
05.06.2024

Ашхабад

2

erkek duye 3 yasap gecen abmen bar kosekli duye bilen...

12.000 TMT
düýe
düýe
05.06.2024

Шабатский этрап

5

täze dogan oñşuk bolar...

20.000 TMT
Köşekli  düýe
Köşekli düýe
05.06.2024

Бахарден

2

Köşekli düýeler. Koşeklerl erkek.Häsiýetl gaty gowy. Süýdl or...

12.000 TMT
Arwana duye 3 garny
Arwana duye 3 garny
04.06.2024

Мары

3

Arwana duye 2 yašan inen košekli bar yanynda duye gayan 2025 fewralda ...

14.000 TMT
Duye
Duye
04.06.2024

Туркменбаши

1

Duye yagdaýy gouy kosegi erkek 4 botlan suydi gouy az owlak onshuk b...

16.000 TMT
Duye kosekli
Duye kosekli
04.06.2024

Ак-Бугдайский этрап

Kosekli düýeler ikisem tohum beyik yerli mal biri 3 botlan beýlekisi 2...

16.000 TMT
duye kosekli
duye kosekli
04.06.2024

Гёкдепе

1

Kosekli düýeler ikisem tohum beyik yerli mal biri 3 botlan beýlekisi 2...

16.000 TMT
Erkek owsuk
Erkek owsuk
03.06.2024

Бабадайхан

3

2 yasan erkek owsuk YERli iYERmen mal ylalasyk azovlak bolya baha 22 m...

4.400 TMT
köşekler
köşekler
03.06.2024

Гурбансолтан Едже

15

1,5 - 2 ýaş arasyndaky köşekler, arassa , ýagdaýlary gowy sagdyn ylala...

5.000 TMT
köşekli düýe
köşekli düýe
03.06.2024

Дашогуз

Düýe bogaz.köşegi bn...

15.000 TMT
kõşekli duye
kõşekli duye
02.06.2024

Сакарчага

satlyk köşekli duye bar köşejigi erkek ikinji garny duye gaty gowy w...

13.000 TMT
kosegli duye
kosegli duye
02.06.2024

Мары

3

yerli duye yuwas kossegi inen gyssagly gyssagly yllalasyk bollar...

11.000 TMT
düýe arwana
düýe arwana
02.06.2024

Сакарчага

arwana düýe 3 nji garny köşegi bar ýeri sakarçäge şäheri arkaýyn hawar...

11.000 TMT
Duluc
Duluc
02.06.2024

Берекет

Gayalyk Duluc erkege coken yuwas yagdayy gowy obmen hodurlabermeli onu...

9.000 TMT
Kõşekli düye
Kõşekli düye
02.06.2024

Чарджоу

Kõşekli düýe ikinji garyn...

9.000 TMT
Kõşekli düye
Kõşekli düye
02.06.2024

Чарджоу

Kõşekli düýe ikinji garyn...

9.000 TMT
Satlyk düye
Satlyk düye
02.06.2024

Чарджоу

Erkek akda duye 5 yaşynda bahasy jańda...

kosekli duye
kosekli duye
01.06.2024

Гёкдепе

1

birinji garny yuwas mal...

13.000 TMT
Kosekli duye
Kosekli duye
31.05.2024

Гумдаг

100mln onsuk bar yeri Bugdayly...

20.000 TMT
Dvye kosekli
Dvye kosekli
31.05.2024

Берекет

dvye kosekli 2nji botlat xer sagymyna 2.5 svyt berya burgunda saxere ...

14.000 TMT
kosekli duye
kosekli duye
31.05.2024

Сакарчага

janlsayyn...

12.000 TMT
Duye kosekli
Duye kosekli
31.05.2024

Бахарден

4

Köşekli düýeler ikisem tohum beýik ýerli mal biri 3 botlan beýlekisi ...

16.000 TMT
Duye kosekli
Duye kosekli
31.05.2024

Гарадамак Шор

Kosekli düýeler ikisem tohum beýik ýerli mal biri 3 botlan beýlekisi 2...

16.000 TMT
Köşekli Düýe
Köşekli Düýe
31.05.2024

Теджен

Ylalaşyk bar....

16.000 TMT
ogşvk 3 vaşar
ogşvk 3 vaşar
30.05.2024

Яшлык

vagdavy gowy ivermen toxum ylalaşyk bolar...

6.000 TMT
Düýe owşygy bilen
Düýe owşygy bilen
30.05.2024

Гёкдепе

1

Gysyr duye owşygy bilen az owlak onşyk bolar...

15.000 TMT
Satlyk duye
Satlyk duye
29.05.2024

Берекет

4

Düýä soz yok yuwas suytli kosegi erkek gelip gorup bilyaniz Yerleysan ...

13.000 TMT
erkek
erkek
29.05.2024

Туркменбаши

2

ýeri gürje obasy..shy nomra jn edan almasam...

12.000 TMT
düýe   torumly
düýe torumly
29.05.2024

Теджен

3

düýe erkege çöken torumly gyssagly pul gerek bolup satýan mal edinmåne...

13.000 TMT
Koşekli duye
Koşekli duye
29.05.2024

Бахарден

3

Korpe koşekli duye mal edinjege yuwaş tohum suytli mal...

13.000 TMT
Dūýe
Dūýe
29.05.2024

Туркменбаши

4

Goýmat obasy ýaşajyk dùýe byr sagymda 5litir berýân...

15.000 TMT
Кошекли дуе  4-нжи гарны.
Кошекли дуе 4-нжи гарны.
29.05.2024

Теджен

Сатлык дуе гысаглы хасиети юваш. Арвана ...

13.000 TMT