Samsungyň «akylly» sagatlarynyň täze nusgalary barada täze maglumatlar peýda boldy

Samsungyň «akylly» sagatlarynyň täze nusgalary barada täze maglumatlar peýda boldy

Internetde Samsung «akylly» sagatlarynyň täze modeli barada täze maglumatlar peýda boldy. Bu maglumatlar bilen «SamMobile» tematiki resursyna salgylanmak bilen ixbt.com web-saýty paýlaşdy.
Geçen hepde bu çeşme Galaxy watch 2 sagatlarynyň 8 Gb rekord göwrümli içki ýada eýe boljakdygy barada habar berdi.
Çeşmäniň maglumatlaryna görä, täze sagatlar Watch Active 2 sagatlary ýaly polatdan edilen korpus wariantyna eýe bolarlar. Şeýle-de, Watch Active 2 ýaly sagatlar gara, kümüşsöw we altyn ýaly üç reňkde hödürleniler. Polat modeli satuwa başlanan wagtynda diňe kümüşsöw we altyn reňklerde çykar.
Häzirlikçe, SamMobile anyk ady atlandyrmakdan saklanýar. Bu Galaxy Watch 2 hem, Galaxy Watch Active 3 hem bolup biler. Täze sagadyň aýlanýan apparat bezeline eýe boljakdygy hem heniz belli däl.
Muňa garamazdan, sagatlaryň iki ölçegde hödürleniljekdigi belli, olaryň ikisi hem LTE we Wi-Fi bilen üpjün ediler. Kiçi modeli 330 mA/sag sygymly akkumulýatora eýe bolar, bu bolsa 40 mm göwrümli Galaxy Watch 2 Active sagadyndaky 246 mA/sag-dan ep-esli ýokarydyr.
Täze sagatlaryň resmi görkezilişine ýylyň ikinji ýarymynda Galaxy Note 20-iň anonsy bilen birwagtda bolmagyna garaşylýar.