Tapylan 19 sany
Sanuzel
Sanuzel
21.06.2024

Aşgabat

Sanuzeller özboluşly dizaýn işini talap edyänligi üçin hemişe biri bir...

Tach design studio
Sanuzel
Sanuzel
21.06.2024

Aşgabat

Suratdaky keşbi janlandyrmak uly zähmeti talap edýän hem bolsa, biz üç...

Tach design studio
Ýatylyan otag
Ýatylyan otag
21.06.2024

Aşgabat

Rahat ýatmak hem-de rahat dynç almak ücin özboluşly reñkleri saylamak ...

Tach design studio
Myhman otagy
Myhman otagy
21.06.2024

Aşgabat

Myhman otagy modern stilde yerine yetirilen işimiziñ yene bir görnüşi ...

Tach design studio
Aşhana otagy
Aşhana otagy
20.06.2024

Aşgabat

Modern görnüşinde yene bir dörebap stilde ýerine düşen bir obýektimiz ...

Tach design studio
Koridor
Koridor
05.06.2024

Aşgabat

Otaglary remont etmekde we käbir kyn meseleleriñ çözgüdini tapmakda "T...

Tach design studio
Neo classica
Neo classica
05.06.2024

Aşgabat

Neoclassica dizayn stilinde YERine yetirilen bu obýektimiz häzirki gün...

Tach design studio
Ýatylýan otag
Ýatylýan otag
05.06.2024

Aşgabat

Ýenede taýyn bolan obýektimizden bölejik pursat. Siz hem gowneĵaý remo...

Видео Tach design studio
Tach design project
Tach design project
05.06.2024

Aşgabat

Dizayn hyzmaty, material üpjünçiligi, mebel we aksessuar, hem-de dekor...

Видео Tach design studio
Sazunel
Sazunel
05.06.2024

Aşgabat

HormatLy müşderiler, biz size birnäçe ýokary hilli we örän amatly diza...

Видео Tach design studio
Minimalizm
Minimalizm
23.05.2024

Aşgabat

Minimalism_öz sadalygy bilen, çykdaýjysy azlygy bilen tapawutlanýan st...

Tach design studio
Basseýn
Basseýn
23.05.2024

Aşgabat

1

Takyk çözgüt,ussatlyk bilen yerine ýetirilen her bir zähmet hemişe gow...

Tach design studio
Sanuzel
Sanuzel
23.05.2024

Aşgabat

Ähli sanuzelleriñ we beýleki otaglaryñ tok kabellerini we santehnik tu...

Tach design studio
Padwal
Padwal
23.05.2024

Aşgabat

Gips işleri ỳa-da her dürli panel mebelleri,dekoratiw lýustralary hem ...

Tach design studio
Myhman otag
Myhman otag
23.05.2024

Aşgabat

Neo-classica,Modern,Minimalism,Hay-tek,klassiki stiller esasy tanymal ...

Tach design studio
Aşhana otagy
Aşhana otagy
23.05.2024

Aşgabat

Aşhana mebelleri dürli görnüşlerde bolup,örän köp stilleri özünde jeml...

Tach design studio
Girelge (koridor)
Girelge (koridor)
23.05.2024

Aşgabat

Girelgeler hem esasy üns merkezi özüne çekýär.Myhmanlaryñ ýüregi gysma...

Tach design studio
Ýatylyan otag
Ýatylyan otag
23.05.2024

Aşgabat

Ýatylýan otaglar esasy üns merkezine alynmaly otaglaryñ birirdir. Sebä...

Tach design studio
Myhman otag
Myhman otag
22.05.2024

Aşgabat

2

Neo classica görnüşinde ýerine ýetirilen Myhman otagy. Bezege baý we s...

Tach design studio