logo
Mebel Zakaz "Säher Ýyldyzy " HK
Köwüş goýulýan
Köwüş goýulýan

Bedew

düýn

Mebelleriň islendik görnuşini tiz we yokary hilli kepillendiryaris....

Prihoşga
Prihoşga

Bedew

25.03.2023

Mebelleriň islendik görnuşini tiz we yokary hilli kepillendiryaris....

Dedskiy spalny
Dedskiy spalny

Bedew

25.03.2023

Mebelleriň islendik görnuşini tiz we yokary hilli kepillendiryaris....

Batareýa daşlary
Batareýa daşlary

Bedew

25.03.2023

Mebelleriň islendik görnuşini tiz we yokary hilli kepillendiryaris....

Mazaika ayna
Mazaika ayna

Bedew

25.03.2023

Mazaika ayna zakaz alýas....

Garnatur
Garnatur

Bedew

25.03.2023

Mebelleriň islendik görnuşini tiz we yokary hilli kepillendiryaris....

Kuhunny garnatur
Kuhunny garnatur

Bedew

25.03.2023

Mebelleriň islendik görnuşini tiz we yokary hilli kepillendiryaris....

Все объявления

Düşündiriş

        Ýyldyz MebeL Turkmenistanyn resmi "Säher ýyldyzy"Hususy karhanasynyn mebel bölümi. Bizin baş maksadymyz raýatlara, söwda guramalaryna we ofislara ýokary hilli mebel öndürmek.

        Siziñ öýleriñiziñ , ofisleriniziñ rahatlygyny hasda artdyrmak maksady bilen ähli görnüşli mebelleri yokary hilde we kepillikli yasamak, abatlaýyş işlerini geçirmek, öý we ofis mebellerini göçürip bermek, gaýtadan işlemek bilen sizin hyzmatynyzda.
 Kärhanamyz özüniñ tejribeli işgärleri bilen size gysga wagtyñ içinde..
 Turkiýanyñ    materýallaryndan (DSP , MDF , Glýans MDF) dürli ölçegde zakaz boýunça:
 Şkaf.  TW patstawka
‌ Gardrop. Reseption
 Spalny Garnatur
 Dükanlar ü/n Polkalar
 Prihoşga.  Kamotlar
 Aşhana Garnatur 
 Ofis komplekt stollaryny
We yenede çagajyklarynyz uçin çaga otaglaryna gerek ähli mebellerini siziñ islegleriñize görä 2 D 3 D nagyş dizaynda yasap bereris. Mebelleriñ bahasy siziñ saylap alan  meterýallaryñyza bagly..
 Ölçeg almak hyzmaty mugt..
 Töleg Nagt we nagt däl görnüşde  amala aşyrylýar.
::Ýyldyz Mebel::
Hepdäniñ islendik wagty 7/24 sagat siziñ hyzmatyñyzda.
Habarlaşmak ü/n

Salgymyz : Aşgabat şaheri , Bagtyyarlyk etraby 2127(G.Gulyyew) köçe 77 jaýy