logo
Mebel Zakaz "Säher Ýyldyzy " HK
Lesnitsa
Lesnitsa

Ашхабад

08.09.2023

Mebelleriň islendik görnüşini tiz we yokary hilli kepillendiryaris....

Все объявления

Описание

        Ýyldyz MebeL Turkmenistanyn resmi "Säher ýyldyzy"Hususy karhanasynyn mebel bölümi. Bizin baş maksadymyz raýatlara, söwda guramalaryna we ofislara ýokary hilli mebel öndürmek.

        Siziñ öýleriñiziñ , ofisleriniziñ rahatlygyny hasda artdyrmak maksady bilen ähli görnüşli mebelleri yokary hilde we kepillikli yasamak, abatlaýyş işlerini geçirmek, öý we ofis mebellerini göçürip bermek, gaýtadan işlemek bilen sizin hyzmatynyzda.
 Kärhanamyz özüniñ tejribeli işgärleri bilen size gysga wagtyñ içinde..
 Turkiýanyñ    materýallaryndan (DSP , MDF , Glýans MDF) dürli ölçegde zakaz boýunça:
 Şkaf.  TW patstawka
‌ Gardrop. Reseption
 Spalny Garnatur
 Dükanlar ü/n Polkalar
 Prihoşga.  Kamotlar
 Aşhana Garnatur 
 Ofis komplekt stollaryny
We yenede çagajyklarynyz uçin çaga otaglaryna gerek ähli mebellerini siziñ islegleriñize görä 2 D 3 D nagyş dizaynda yasap bereris. Mebelleriñ bahasy siziñ saylap alan  meterýallaryñyza bagly..
 Ölçeg almak hyzmaty mugt..
 Töleg Nagt we nagt däl görnüşde  amala aşyrylýar.
::Ýyldyz Mebel::
Hepdäniñ islendik wagty 7/24 sagat siziñ hyzmatyñyzda.
Habarlaşmak ü/n

Salgymyz : Aşgabat şaheri , Bagtyyarlyk etraby 2127(G.Gulyyew) köçe 77 jaýy