logo
MAHYM PERDELER
Pultly Panjurlar
Pultly Panjurlar

Aşgabat

23 sag öň

Salam Hormatly adamlar Biz size Turkiyäyiñ yokary hilli Panjurlaryny y...

Zalyuz,Perde,Zanaweska
Zalyuz,Perde,Zanaweska

Aşgabat

23 sag öň

Salam Hormatly Müşderiler Biz size yokary hilli Zalyuzlary Perdeleri h...

Perdeler
Perdeler

Aşgabat

23 sag öň

KREDIT HYZMAT. Salam mahriban adamlar bizde perdeler, zalyuzlar, Panju...

Perde, Tuty, Zalyuz hyzmat
Perde, Tuty, Zalyuz hyzmat

Aşgabat

2 gün öň

KREDIT HYZMAT! Salam mahriban müşderiler Biz size Turkiyanyñ önümi bol...

Perde,Tuty,Zanawesga
Perde,Tuty,Zanawesga

Aşgabat

2 gün öň

KREDIT hyzmat. Salam hormatly adamlar Bizde siziñ islegiñize görà isle...

Panjurlar
Panjurlar

Aşgabat

2 gün öň

Salam Hormatly adamlar Biz size pultly panjurlary hödirleyäris. Bu pan...

Perde, Zanaweska, zalyuz
Perde, Zanaweska, zalyuz

Aşgabat

3 gün öň

Kredit hyzmat. Salam mahriban musderiler Biz size yokary hilli Turkiya...

Perde, zalyuz, Zanaweska
Perde, zalyuz, Zanaweska

Aşgabat

düýn

KREDIT hyzmat! Salam Hormatly adamlar Biz size Turkiyanyñ onùmi bolan ...

Все объявления

Düşündiriş

MAHYM perdeler we Jalyuzlar

Salam biz Size MAHYM  perdeler  dükanymyzda dürli görnüşdäki perdeleri we žalýuzlary amatly bahalardan taýýarlap gurnap beryäris.

Perdeleriň bahalary siziň material saýlaýşyňyza we siziň otagyňyzyň razmerine görä çykýar. 

Biziň dükanymyza gelseňiz materiallaryny saýlaşmakda işine ökde gyzlar maslahat bermekde ýardam berip, elýeter bahalardan çykaryp bererler.

Ondan başga-da öýüňize baryp, katalog boýunça saýlap bermek hyzmaty hem bar.