logo
MAHYM PERDELER
Perde, Zalyuz, Zanaweska
Perde, Zalyuz, Zanaweska

Ашхабад

düýn

KREDIT HYZMAT Salam Mahriban müşderiler Biz Tirkiyanyñ önumi bolan ow...

Zalyuz,Perde,Zanaweska
Zalyuz,Perde,Zanaweska

Ашхабад

11.06.2024

Salam Hormatly Müşderiler Biz size yokary hilli Zalyuzlary Perdeleri h...

Perde,Tuty,Zanawesga
Perde,Tuty,Zanawesga

Ашхабад

11.06.2024

KREDIT hyzmat. Salam hormatly adamlar Bizde siziñ islegiñize görà isle...

Perde, Tuty, Zalyuz hyzmat
Perde, Tuty, Zalyuz hyzmat

Ашхабад

11.06.2024

KREDIT HYZMAT! Salam mahriban müşderiler Biz size Turkiyanyñ önümi bol...

Perdeler
Perdeler

Ашхабад

10.06.2024

KREDIT HYZMAT. Salam mahriban adamlar bizde perdeler, zalyuzlar, Panju...

Panjurlar
Panjurlar

Ашхабад

10.06.2024

Salam Hormatly adamlar Biz size pultly panjurlary hödirleyäris. Bu pan...

Perde, Zanaweska, zalyuz
Perde, Zanaweska, zalyuz

Ашхабад

09.06.2024

Kredit hyzmat. Salam mahriban musderiler Biz size yokary hilli Turkiya...

Perde, zalyuz, Zanaweska
Perde, zalyuz, Zanaweska

Ашхабад

09.06.2024

KREDIT hyzmat! Salam Hormatly adamlar Biz size Turkiyanyñ onùmi bolan ...

Все объявления

Описание

MAHYM perdeler we Jalyuzlar

Salam biz Size MAHYM  perdeler  dükanymyzda dürli görnüşdäki perdeleri we žalýuzlary amatly bahalardan taýýarlap gurnap beryäris.

Perdeleriň bahalary siziň material saýlaýşyňyza we siziň otagyňyzyň razmerine görä çykýar. 

Biziň dükanymyza gelseňiz materiallaryny saýlaşmakda işine ökde gyzlar maslahat bermekde ýardam berip, elýeter bahalardan çykaryp bererler.

Ondan başga-da öýüňize baryp, katalog boýunça saýlap bermek hyzmaty hem bar.