logo
SOLTAN_MOBILE

Düşündiriş

Hormatly müşderiler islegiňize görä islendik täze model täze we ulanylan telefonlary arzan hem amatly bahalardan bar.

Eger gelip öziňiz saýlaryn diýseňiz

Biziň salgymyz:  Aşgabat şäheri, Gowdan A Bomako Naçnoý 6 njy Magazin

Iş wagty: 9:00 -20:00 

Biz ulanylan telefonlaryňyzy satyn alýas we ulanylan telefonlaryňyzy täze telefona çalyşyp berýäris.

Köne modelleri we kemli bolsa hödürlemañ!

Biz size hyzmat etmäge elmydama taýýardyrys!

Hökman bize jaň ediň!

Biz siziň jaň ederiňize garaşýarys!