logo
SOLTAN_MOBILE
iPhone 14 Pro 256GB
iPhone 14 Pro 256GB

Ашхабад

3 sag öň

Batarey 92% Yagdayy gowy kemi yok Garantiya 3 ay beryan...

iP 12 Pro Max 256GB
iP 12 Pro Max 256GB

Ашхабад

3 sag öň

Batarey 85% 1 Sim. Yagdayy gowy arassa ulanylan Garantiya 3 ay beryan...

iPhone 14 Pro 256GB
iPhone 14 Pro 256GB

Ашхабад

3 sag öň

Batarey 100% Yagdayy arassa cyzyk yok Garantiya 3 ay beryan...

iPhone 14 Pro 256GB
iPhone 14 Pro 256GB

Ашхабад

9 sag öň

Batarey 89% Yagdayy arassa ussa gormedik kemi yok garantiya beryan 3 a...

iPhone 12 Pro 128GB
iPhone 12 Pro 128GB

Ашхабад

9 sag öň

Batarey 81% Kamerasy islanok...

iPhone 13 Pro 128GB
iPhone 13 Pro 128GB

Ашхабад

10 sag öň

Batarey 85% Yagdayy gowy ussa gormedik kemsiz Garantiya 3 ay beryan...

Playstation 4 1TB
Playstation 4 1TB

Ашхабад

2 sag öň

2 Jostik ici oyunly...

iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro Max

Ашхабад

düýn

Batarey 100% 2_Sim 128GB Yagdayy arassa ussa gormedik. Garantiya 3 ay ...

Все объявления

Описание

Hormatly müşderiler islegiňize görä islendik täze model täze we ulanylan telefonlary arzan hem amatly bahalardan bar.

Eger gelip öziňiz saýlaryn diýseňiz

Biziň salgymyz:  Aşgabat şäheri, Gowdan A Bomako Naçnoý 6 njy Magazin

Iş wagty: 9:00 -20:00 

Biz ulanylan telefonlaryňyzy satyn alýas we ulanylan telefonlaryňyzy täze telefona çalyşyp berýäris.

Köne modelleri we kemli bolsa hödürlemañ!

Biz size hyzmat etmäge elmydama taýýardyrys!

Hökman bize jaň ediň!

Biz siziň jaň ederiňize garaşýarys!